Skip to main content

Vacature aios-lid College Geneeskundig Specialisme (CGS- KNMG)

Vanaf juni 2024 komt er een zetel vrij in het College Geneeskundig Specialimse van de KNMG. Het KNMG is daarom op zoek naar een nieuwe aios die deze rol met verve zou willen vervullen. 

Wat is het CGS?
Het CGS is een orgaan dat door de KNMG is ingesteld om de regelgeving op het gebied van de opleiding en de registratie van specialisten vast te stellen. 

Wat doet het CGS?
Het CGS heeft de volgende taken en bevoegdheden:
- het aanwijzen van specialismen en profielen met de bijbehorende titel;
- het instellen van corresponderende registers;
- het opstellen van regelgeving op het terrein van opleidingen, erkenningen, registratie en herregistratie;
- het opstellen van een meerjarenplan;
- het fungeren als extern aanspreekpunt voor onder meer VWS, waar het beleid en regelgeving betreft.

Wie zitten er in het college?
Specialisten uit alle verschillende clusters, aios uit de verschillende clusters, afgevaardigde van ActiZ, afgevaardigde van de Jonge Specialist.   

Taakuitoefening en tijdsbelasting
De leden dienen bereid te zijn:
• de regelgeving op zorgvuldige wijze vast te stellen en op objectieve wijze besluiten te nemen, met
inachtneming van, maar zonder verstrengeling met, de belangen van beroeps- en
wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen en universiteiten;
• de principes van hoor en wederhoor na te streven;
• zich op de vergaderingen voor te bereiden, deze bij te wonen en actief deel te nemen aan de
beraadslagingen;
• desgevraagd het college over een specifiek onderwerp te adviseren;
• desgevraagd deel te nemen aan werkgroepen;
• desgevraagd bestuurlijke overleggen bij te wonen;
• desgevraagd het college extern te vertegenwoordigen;
het beleid van het college toe te lichten en uit te dragen.

Voor meer inhoudelijk info, lees de profielschets: Profielschets_leden_CGSpdf.pdf

Lijkt dit je interessant en/of zou je meer willen weten? Solliciteer door je CV en motivatie te mailen naar: bestuur@vason.nl, Ook voor meer informatie kan je daar terecht.