Kascommissie

Vind je het leuk om cijfers te controleren? Meld je dan als kandidaat voor de kascommissie van VASON. Een keer per jaar controleert de kascommissie de jaarstukken van het bestuur die de penningmeester heeft opgemaakt. Hiervoor komt de commissie samen om eventuele vragen met de penningmeester te bespreken en eventueel advies uit te brengen. Daarnaast is er altijd op aanvraag inzicht te verkrijgen in de financiën van VASON. Deze commissie is het belangrijkste controleorgaan van onze vereniging en het is een leuke bijdrage als aios binnen VASON, zonder dat het veel tijd kost.

 

Heb jij interesse? Stuur je motivatie voor 31 januari 2021 naar bestuurvason@gmail.com.

 

logo vason