Vacature algemeen bestuurslid

Vacature bestuurslid (2 vacatures per 1 juli 2022)

Stuur je reactie voorzien van CV en motivatie vóór 5 juni 2022 naar bestuurvason@gmail.com

Ook voor inhoudelijke vragen of vragen over de procedure kun je contact opnemen met de secretaris Inge Bobbert door te mailen naar bestuurvason@gmail.com.

 

Algemene informatie

Het bestuur van VASON, de Vereniging voor Artsen in Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nederland, wordt gevormd door zes aios. Idealiter zijn aios van alle opleidingsinstituten en meerdere opleidingsjaren vertegenwoordigd binnen het bestuur. Daarom nodigen wij ook zeker eerstejaars aios uit om te solliciteren.  

 

Binnen VASON zijn vier portefeuilles opgezet waar twee bestuursleden zich aan committeren. De portefeuilles zijn: Verbinding en competentieontwikkeling; Onderwijs; Wetenschap; en Basisartsen.  Binnen deze portefeuilles worden commissies ingericht, activiteiten georganiseerd en contacten onderhouden met externe partijen. 

 

Omdat het goed uitvoeren van de taken als VASON-bestuurslid van groot belang is om de vereniging gezond en levend te houden en dit tijd kost, ondersteunt onze werkgever hierin. De SBOH heeft een speciale bestuursregeling waardoor je de opleiding parttime (minimaal 80%) mag volgen. Daarmee krijg je uiteraard wat uitloop van de opleidingstijd. De SBOH vult je salaris aan tot 100%. Wil je fulltime blijven werken, dan krijg je een extra vergoeding bovenop je salaris. 

 

Ben je geïnteresseerd in een bestuursfunctie en wil je voor je sollicitatie graag een beeld vormen van wat er zoal binnen de vereniging speelt en welke rol jij hierin op je zou kunnen nemen? Dan bieden we je graag de kans om voor je sollicitatie een bestuursvergadering bij te wonen op 10 mei 2022. Je kunt je hiervoor aanmelden via bestuurvason@gmail.com. Hierna kun je besluiten of je voor de functie wilt solliciteren. Uiteraard is het ook mogelijk om een sollicitatie in te dienen zonder dat je bij deze vergadering aanwezig bent. 

 

Functie omschrijving algemeen bestuurslid

 • Het algemeen bestuurslid heeft niet een vooraf beschreven specifieke taak binnen het bestuur. 
 • Je bent maandelijks aanwezig bij de bestuursvergadering en halfjaarlijks bij de ALV en draagt verantwoordelijkheid als bestuurslid en voor je eigen portefeuille(s).
 • Je onderhoudt de contacten met externe partijen (bijv. SOON, SBOH, zusterverenigingen etc.) en je neemt zo nodig deel aan commissies van VASON.
 • Deze functie voer je minimaal een jaar uit. Het uitvoeren van de functie kost gemiddeld 8 uur per week. Daaronder vallen onder andere vergaderingen, overleggen en uitvoerende taken. De belangrijkste vergaderingen zijn de maandelijkse bestuursvergaderingen en de halfjaarlijkse algemene leden vergadering.

 

Lijkt het je leuk om het VASON bestuur te komen versterken, dan ben je van harte uitgenodigd om te solliciteren. Hieronder staan de functies die vrijkomen van de vertrekkende bestuursleden. Mochten deze functies je niet aanspreken dan nodigen we je alsnog uit om te solliciteren. Er kan samen met de andere bestuursleden, aan de hand van wat jij belangrijk en leuk vindt worden gekeken naar de invulling van jouw takenpakket. 

 

Functie omschrijving voorzitter

 • Als voorzitter van VASON heb je volop de kans om je in te zetten voor de belangen van alle aios ouderengeneeskunde. Naast het voorzitter van de bestuursvergaderingen heb je een belangrijke rol in het houden van overzicht over alle lopende zaken binnen VASON en zit je om tafel met diverse partijen, zoals bijvoorbeeld SOON, Verenso en de SBOH. Voor volledige functieomschrijving zie aparte vacaturetekst op www.vason.nl -> vacatures

 

Functie omschrijving portefeuille Verbinding en Competentieontwikkeling

 • De portefeuille die vrijkomt is de portefeuille Verbinding en Competentieontwikkeling. Bij deze portefeuille ben je verbonden aan de activiteitencommissie, de lustrumcommissie en ben je betrokken bij het organiseren van de startersdag en landelijke aiosdag.
 • Door je te committeren aan deze portefeuille kun je je focussen op een specifiek deelgebied. Tijdens de bestuursvergaderingen is er voldoende ruimte om met de andere portefeuilles mee te denken. Vaardigheden

 • Je bent enthousiast en graag betrokken bij VASON.
 • Je wil je graag inzetten voor onze vereniging en een verbinder zijn tussen het bestuur en de aios op jouw onderwijsinstituut.
 • In contacten met externe partijen behartig je de belangen van aios en durf je je nek uit te steken. Hierover informeer je tijdens de bestuursvergaderingen en de ALV je mede bestuursgenoten en (actieve) VASON-leden.

 

Wat biedt VASON jou?

 • Bestuurslid van VASON zijn geeft een enorme verrijking aan je opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.
 • Naast inhoudelijk bezig zijn met je vak en het worden van een goede specialist ouderengeneeskunde krijg je de mogelijkheid om veel bestuurservaring op te doen.
 • Als bestuurslid bij VASON zit je aan tafel met iedereen die het binnen de ouderengeneeskunde voor het zeggen heeft en die invloed uitoefent op jouw opleiding.
 • Je weet wat er speelt en hoe de verhoudingen zijn tussen en binnen de verschillende organisaties.
 • Je leert te onderhandelen en beleidspunten te bereiken.
 • VASON is een groeiende vereniging met een vernieuwd en uitbreidend activiteitenplan. Dus als bestuurslid kun je zelf de focus leggen op wat jij belangrijk vindt om op te pakken binnen de vereniging.