Maak kennis met de nieuwe bestuursleden

Anoek Aben heeft Liselotte de Haan opgevolgd als voorzitter van VASON. Ilse Kok zal met het vertrek van Eva Smeenk als algemeen bestuurslid in haar voetstappen treden. Nienke Hendriks zal binnenkort de rol gaan vervullen van inhoudelijk secretaris. Maak hier kennis met het voltallige bestuur.