Bestuurslid vacature

bestuur2019De vacature is inmiddels gesloten.

 

Ook voor inhoudelijke vragen of vragen over de procedure kun je contact opnemen met de secretaris Nienke Hendriks door te mailen naar bestuur@vason.nl.

 

Algemene informatie

Samen met vijf andere aios vorm je het bestuur van VASON, de Vereniging voor Artsen in Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nederland. Idealiter zijn aios van alle opleidingsinstituten en meerdere opleidingsjaren vertegenwoordigd binnen het bestuur. Daarom nodigen wij ook zeker eerstejaars aios uit om te solliciteren.  

Binnen VASON zijn vijf pijlers opgezet waar twee bestuursleden zich aan committeren.

De pijlers zijn:

- Belangenbehartiging aios

- Opleidingen en Wetenschappelijk onderzoek

- Bevorderen aios contact

- Competentieontwikkeling

- Politiek & Maatschappij.

 

Binnen deze pijlers worden, commissies ingericht, activiteiten georganiseerd en contacten onderhouden met externe partijen. 

Omdat het goed uitvoeren van de taken als VASON-bestuurslid van groot belang is om de vereniging gezond en levend te houden en dit tijd kost, ondersteunt onze werkgever hierin. De SBOH heeft een speciale bestuursregeling waardoor je de opleiding parttime (minimaal 80%) mag volgen. Daarmee krijg je uiteraard wat uitloop van de opleidingstijd. De SBOH vult je salaris aan tot 100%. Wil je fulltime blijven werken, dan krijg je een extra vergoeding bovenop je 100% salaris. 

Ben je geïnteresseerd in een bestuursfunctie en wil je voor je sollicitatie graag een beeld vormen van wat er zoal binnen de vereniging speelt en welke rol jij hierin op je zou kunnen nemen?

Dan bieden we je graag de kans om voor je sollicitatie een bestuursvergadering bij te wonen. Je kunt je hiervoor aanmelden via bestuur@vason.nl.

De betreffende bestuursvergadering vindt plaats op 10 september 2019 om 18.00h in Utrecht. 

 

Hierna kun je besluiten of je voor de functie wilt solliciteren. Uiteraard is het ook mogelijk om een sollicitatie in te dienen zonder dat je bij deze vergadering aanwezig bent. 

 

Klik hier voor meer informatie.