Meerjarenbeleidsplan 2020 - 2023

VASON heeft zich de afgelopen maanden ingezet voor een nieuw meerjarenbeleidsplan (MJBP).

 

Wij hebben de visie en missie aangescherpt en hebben een beleid opgesteld voor VASON tot 2023.
Hierbij staat professionalisering centraal, zodat wij de aios nog zichtbaarder kunnen vertegenwoordigen.

 

Bij deze professionalisering willen we het beleidsplan graag voorleggen aan onze leden op de ALV op 6 december 2019.


Bijlage: Meerjarenbeleidsplan VASON

business idea diagram innovation 40218