Voorstel nieuw bestuurslid

In de ALV van december 2019 zal er zal een bestuurswissel plaatsvinden. In de  komende ALV van december gaan wij, na 3 jaar, afscheid nemen van Vivianne Reijn. Ze is zelf helaas niet bij de ALV aanwezig.

 

bestuurswissel2019

Er zal 1 nieuw bestuurslid geïntroduceerd worden.

Paul Heuvelmans (Algemeen bestuurslid)

 

Hoi allemaal,

mijn naam is Paul Heuvelmans. Ik woon in Weert en ik ben in maart 2018 begonnen aan de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde in Nijmegen. Mijn passie voor het aanpakken van complexe vraagstukken en het menselijk contact in dit beroep maakte dat ik de opleiding ben gaan doen.

Naast puur mijn rol als dokter, span ik me sinds jaar 1 ook in om de positie van de aios en de opleiding zelf te verbeteren. Zo ben ik betrokken bij de jaarvertegenwoordiging en de curriculumcommissie van de VOSON. In het tweede jaar ben ik ook in de organisatie van de congrescommissie gegaan en heb ik met veel plezier de congresreis naar het EUGMS in Krakau medegeorganiseerd. Ik merkte echter dat ik nog meer voor mijn mede-aios en de opleiding wilde gaan doen en tegelijkertijd mijn eigen functioneren als professional en medisch leider te verbeteren. Daarom heb ik in september 2019 gesolliciteerd voor de functie van algemeen bestuurslid binnen de VASON.

Tot mijn grote vreugd werd ik aangenomen en ben ik warm ontvangen binnen het huidige VASON bestuur. De komen jaren zal er binnen de VASON een professionaliseringslag plaatsvinden, zoals ook te lezen in het meerjarenbeleidsplan 2020-2023. Ik wil graag samen met de rest van bestuur deze slag gaan maken zodat VASON zich nog effectiever kan inzetten voor haar Leden. Ik hoop dat ik van jullie op de algemene ledenvergadering op 06-12-2019 jullie steun mag ontvangen.