Handreiking Veilig Opleiden

In het afgelopen jaar is VASON bezig geweest met het thema veilig opleiden. Naar aanleiding van een enquête onder de aios ouderengeneeskunde in september/oktober 2020, waarop vele aios hebben gereageerd, hebben wij als bestuur deze handreiking geschreven. Mochten er vragen of opmerkingen zijn over het stuk dan kunnen jullie deze ten alle tijden sturen naar onze mailbox bestuurvason@gmail.com

 

veilig-opleiden.pdf

IMG 2983