Trainingen en coaching

VASON heeft als doelstelling om goede voorwaarden te scheppen om aios te laten ontwikkelen tot bekwame Specialisten Ouderengeneeskunde. De opleiding voorziet in veel onderdelen hierin, maar vanuit aios is er een wens om vakoverstijgende onderwerpen te behandelen, zoals salarisonderhandelingen en balans tussen werk en privé. Vanuit VASON proberen we aan deze wens invulling te geven middels het organiseren van diverse trainingen. Daarnaast verwijzen we je via deze pagina door naar andere geschikte trainingen.

 

Bekostigen deelname trainingen of coaching
Door de SBOH heb je een persoonlijk budget tot je beschikking gekregen. Dit budget mag jij waar je nodig acht inzetten om je eigen leertraject te bekostigen of te optimaliseren. Wanneer je een interessante training of symposium hebt gevonden, dan zijn de kosten hiervan vermoedelijk te vergoeden vanuit je PB.

 

Trainingen 

Vanuit VASON is nu een aantal malen de training salarisonderhandeling georganiseerd. Aios zijn zeer positief over deze training. Deze proberen wij dan ook jaarlijks te organiseren. Houd de website, nieuwsbrief en facebook in de gaten voor de data en de mogelijkheid tot inschrijven.

Wij merken dat veel aios behoefte hebben aan trainingen met aandacht voor het scheiden van werk en privé. Stressmanagement speelt hierbij een rol. Regelmatig zoekt VASON naar leuke en zinvolle trainingen op dit gebied. Zodra een training gepland staat, zal dit via de website, de nieuwsbrief en facebook bekend worden gemaakt.

Naast bovenstaande trainingen wordt er elk jaar opnieuw gekeken of er behoefte is voor een training met een ander onderwerp. Hierop zal bekeken worden of de training georganiseerd kan worden.

Heb je vragen, tips, adviezen en/of leuke ideeën m.b.t. een training? Mail dan naar trainingen@vason.nl

Leuke links en mogelijkheden via externe partijen:  

  • Informatiedag VvAA en LAD: jaarlijks (januari/februari) organiseert de VvAA in samenwerking met de LAD een informatiedag. Tijdens deze informatiedag worden in een aantal rondes workshops aangeboden (denk aan timemanagement, werken als ZZP’er in de Ouderenzorg). Het aanbod kan variëren, houd daarom de website van de VvAA in de gaten om te zien wat het aanbod zal zijn. (Let op: het aantal plaatsen is beperkt.)
  • www.wiehelptdedokter.nleen leuke website, opgebouwd door een arts, met veel informatie en tips over timemanagement, medisch leiderschap en stressmanagement. Zeker een aanrader om een keer te bezoeken!
  • KNMG: de KNMG organiseert meerdere trainingen en workshops per jaar met verscheidene onderwerpen. Als aios kun je hieraan deelnemen tegen een gereduceerd tarief. Algemene informatie is hier te vinden. Op de site is informatie te vinden over data, kosten en allerlei mogelijkheden voor workshops. 

 

Coaching

Misschien heb jij wel behoefte aan individuele (of groeps-) coachings-contacten of een coachingstraject. Mogelijk komt ook dit voor vergoeding uit je persoonlijk budget in aanmerking. Informeer hiervoor bij de SBOH.