Startersdag: Bijna SO? Wat nu?

Op 15 november vond de jaarlijkse Startersdag plaats, georganiseerd door VASON in samenwerking met VvAA en Verenso. Bijna 30 AIOS bereidden zich voor op zaken die als beginnend SO op je pad komen: wat je terugkrijgt voor je lidmaatschap van VvAA en Verenso, aandachtspunten bij het starten als ZZPer, en herregistratie en visitatie. Ook werd toegelicht hoe je financieel gezonde eerstelijnszorg kan organiseren, omdat dit nodig is als na 1 januari 2020 de subsidieregelingen vervallen. Drie speeddaterondes gaven ruimte voor interactie: over werken als ZZPer versus in loondienst en ook over de opzet van Novicare. Al met al een zeer nuttige middag!

(door Bernard van Rossum, 3e jaars aios SOOL)

 

startersdag2019

 

Bij vragen of opmerkingen: mail naar startersdag@vason.nl