Bestuurslid

bestuur2019

Vacature algemeen bestuurslid (vanaf 1 november 2019)

 

Stuur je reactie voorzien van CV en motivatie vóór 15 september 2019 naar bestuur@vason.nl. 

 

Ook voor inhoudelijke vragen of vragen over de procedure kun je contact opnemen met de secretaris Nienke Hendriks door te mailen naar bestuur@vason.nl.

 

Algemene informatie

Samen met vijf andere aios vorm je het bestuur van VASON, de Vereniging voor Artsen in Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nederland. Idealiter zijn aios van alle opleidingsinstituten en meerdere opleidingsjaren vertegenwoordigd binnen het bestuur. Daarom nodigen wij ook zeker eerstejaars aios uit om te solliciteren.  

 

Binnen VASON zijn vijf pijlers opgezet waar twee bestuursleden zich aan committeren.

De pijlers zijn:

- Belangenbehartiging aios

- Opleidingen en Wetenschappelijk onderzoek

- Bevorderen aios contact

- Competentieontwikkeling

- Politiek & Maatschappij.

Binnen deze pijlers worden, commissies ingericht, activiteiten georganiseerd en contacten onderhouden met externe partijen. 

 

Omdat het goed uitvoeren van de taken als VASON-bestuurslid van groot belang is om de vereniging gezond en levend te houden en dit tijd kost, ondersteunt onze werkgever hierin. De SBOH heeft een speciale bestuursregeling waardoor je de opleiding parttime (minimaal 80%) mag volgen. Daarmee krijg je uiteraard wat uitloop van de opleidingstijd. De SBOH vult je salaris aan tot 100%. Wil je fulltime blijven werken, dan krijg je een extra vergoeding bovenop je 100% salaris. 

 

Ben je geïnteresseerd in een bestuursfunctie en wil je voor je sollicitatie graag een beeld vormen van wat er zoal binnen de vereniging speelt en welke rol jij hierin op je zou kunnen nemen?

Dan bieden we je graag de kans om voor je sollicitatie een bestuursvergadering bij te wonen. Je kunt je hiervoor aanmelden via bestuur@vason.nl.

De betreffende bestuursvergadering vindt plaats op 10 september 2019 om 18.00h in Utrecht. 

 

Hierna kun je besluiten of je voor de functie wilt solliciteren. Uiteraard is het ook mogelijk om een sollicitatie in te dienen zonder dat je bij deze vergadering aanwezig bent. 

 

Functie omschrijving

 • Het algemeen bestuurslid heeft niet een vooraf beschreven specifieke taak binnen het bestuur. 
 • Samen met de andere bestuursleden kun je, aan de hand van wat jij belangrijk en leuk vindt en met het activiteitenplan en de pijlers in gedachten, jouw takenpakket invullen. Dit zal waarschijnlijk ingevuld worden door betrokkenheid bij één of twee pijlers. 
 • Door je te committeren aan deze pijlers kun je je focussen op een specifiek deelgebied. Tijdens de bestuursvergaderingen is er voldoende ruimte om met de andere pijlers mee te denken. 
 • Je bent maandelijks aanwezig bij de bestuursvergadering en halfjaarlijks bij de ALV en draagt verantwoordelijkheid als bestuurslid en voor je eigen pijler(s).
 • Je onderhoudt de contacten met externe partijen en je neemt zo nodig deel aan commissies van VASON.
 • Deze functie voer je minimaal een jaar uit. Het uitvoeren van de functie kost gemiddeld 8 uur per week. Daaronder vallen onder andere vergaderingen, overleggen en uitvoerende taken. De belangrijkste vergaderingen zijn de maandelijkse bestuursvergaderingen en de halfjaarlijkse algemene leden vergadering.

 

Vaardigheden

 • Je bent enthousiast en graag betrokken bij VASON.
 • Je wil je graag inzetten voor onze vereniging en een verbinder zijn tussen het bestuur en de aios op jouw onderwijsinstituut.
 • In contacten met externe partijen behartig je de belangen van aios en durf je je nek uit te steken. Hierover informeer je tijdens de bestuursvergaderingen en de ALV je mede bestuursgenoten en (actieve) VASON-leden.

 

Overige taken

 • Naast de taak als bestuurslid heeft ieder bestuurslid een externe partij in de portefeuille, zoals SOON, Verenso, SBOH of het CGS. Dat houdt in dat je het aanspreekpunt bent voor deze partijen en naar de overleggen/vergaderingen gaat. Je rapporteert hierover op de bestuursvergadering. Het verschilt per partij, wat de taak precies inhoudt (van alleen contact zo nodig, tot meerdere malen per jaar een direct overleg, tot het bijwonen van ALV’s).
 • Tevens heb je vaak een interne commissie in je portefeuille. Je bent onderdeel van deze commissie in je functie als bestuurslid. Je zorgt voor contact tussen de rest van het bestuur en de commissie en ondersteunt hen in haar taken. 

 

Wat biedt VASON jou?

 • Bestuurslid van VASON zijn geeft een enorme verrijking aan je opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.
 • Naast inhoudelijk bezig zijn met je vak en het worden van een goede specialist ouderengeneeskunde krijg je de mogelijkheid om veel bestuurservaring op te doen.
 • Als bestuurslid bij VASON zit je aan tafel met iedereen die het binnen de ouderengeneeskunde voor het zeggen heeft en die invloed uitoefent op jouw opleiding.
 • Je weet wat er speelt en hoe de verhoudingen zijn tussen en binnen de verschillende organisaties.
 • Je leert te onderhandelen en beleidspunten te bereiken.
 • VASON is een groeiende vereniging met een vernieuwd en uitbreidend activiteitenplan. Dus als bestuurslid kun je zelf de focus leggen op wat jij belangrijk vindt om op te pakken binnen de vereniging.