RGS

De RGS regelt de herregistratie van artsen, maar ook van opleidingen (specialistenopleidingen en huisartsopleidingen). Door middel van visitaties toetsen zij de opleidingen op opleidingsvereisten en naderhand stellen zij een rapport op waarin zij, afhankelijk van de bevindingen, adviseren om de registratie voor een bepaalde termijn te verlengen.

 

Ongeveer 10x per jaar is er een grote vergadering van de RGS waarbij uit elke vakgroep enkele vertegenwoordigers aanwezig zijn. Op deze vergadering worden de belangrijkste of andere ingewikkelde kwesties behandeld (arts die in beroep gaat tegen afkeuring herregistratie, opleiding die voor kortere tijd wordt geherregistreerd bijvoorbeeld).

 

De RGS is samengesteld uit 45 leden en 10 adviseurs.

De RGS is op zoek naar een aios-adviseur lid, namens de LOVAH, VAAVG en VASON,  om bij te dragen aan een aantal vergaderingen per jaar. 


Als adviserend lid vanuit de VASON ben je aanwezig bij deze vergaderingen die plaatsvinden in de Domus Medica (vlakbij Schola Medica). Tijdens de vergadering heb je geen stemrecht, maar word je inbreng en advies zeer gewaardeerd. Je vertegenwoordigt de aios ouderengeneeskunde, huisartsengeneeskunde en  de verstandelijk gehandicaptengeneeskunde in deze vergadering en kunt ondersteunend zijn in bijvoorbeeld hoe de RGS de aios het beste kan bereiken/informeren over herregistratie vereisten. Het is bijzonder leerzaam om te zien en mee te maken hoe dit belangrijke orgaan van de KNMG is georganiseerd.

 

Meer informatie ontvangen wij nog en komt z.s.m. op de website. 

 

Heb je nu al interesse, mail naar bestuur@vason.nl!