Vacature aios landelijke commissies SOON

Wil jij bijdragen aan goed onderwijs voor aios ouderengeneeskunde? Meld je aan!

Met goed onderwijs willen we de aios voorbereiden op hun toekomst als specialist ouderengeneeskunde. Vanaf het begin van het nieuwe curriculum denken aios mee over de invulling van het landelijke onderwijs en de afstemming met lokaal onderwijs. Dat doen zij samen met de onderwijscoördinatoren van de instituten en enkele opleiders. Dat is erg waardevol. Begin 2021 studeren weer enkele aios af. Dan vertrekken zij als leden van onze landelijke curriculum- en modulecommissies. Daarom zoeken we 1e of 2e jaars aios die vanaf 2021 willen participeren in een van de volgende landelijke commissies:

  • De landelijke curriculumcommissie ouderengeneeskunde: liefst aios uit Leiden, Maastricht of Groningen [Amsterdam en Nijmegen zijn vertegenwoordigd]
  • De landelijke modulecommissie Ambulante GGZ*
  • De landelijke modulecommissie Palliatieve zorg*
  • De landelijke modulecommissie Leiderschap & Organisatie*

 

 *In de landelijke curriculumcommissie zien we liefst vanuit elk instituut één aios participeren. Voor de modulecommissies zoeken we een aios ongeacht het instituut. Het is waardevol maar niet verplicht als aios ook voor VASON actief zijn.De landelijke modulecommissies vergaderen ca 2x per jaar (voorlopig online). Hun taak is het programmeren en realiseren van de inhoud van de landelijke onderwijsprogramma’s in samenhang met het lokale onderwijs op dat thema.

*De landelijke curriculumcommissie vergadert 4-5x per jaar (voorlopig online). Haar taak is het monitoren van de kwaliteit en samenhang van het lokale en landelijke cursorisch onderwijs incl. de STARtclass.

 

Praktische informatie:

  • Tijdsinvestering is max 3u per vergadering, excl. voorbereiding.
  • Voor deelname ontvangt de AIOS een certificaat ‘maatschappelijk handelen’ van SOON, die deze kan toevoegen aan het portfolio. Bij live-vergaderingen volgt ook een reiskostenvergoeding.
  • Voor een geïnteresseerde AIOS is er informatie over de doelstelling, werkwijze en samenstelling van de landelijke curriculumcommissie en de verschillende modulecommissies beschikbaar.

 

Voor aanmelding of meer informatie kan je terecht bij SOON:

  • Kristin ten Have, programmacoördinator landelijk cursorisch onderwijs, k.tenhave@soon.nl, Werkdagen: ma, wo, do en vrij. Kristin is voorzitter van de modulecommissies zoals AGGZ en PZ.
  • Corinne de Ruiter, voorzitter landelijke curriculumcommissie/programmaleider module Leiderschap & Organisatie, c.deruiter@soon.nl Werkzaam voor SOON op vrijdagen.

 

Beiden zijn bereikbaar via mail of telefoon: 030 – 227 19 50.

Het adres van SOON is: Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht | Postbus 19025, 3501 DA Utrecht