Vacature aios richtlijnontwikkeling Verenso

Geïnteresseerd in richtlijnontwikkeling? Geef je dan op voor onze pool. Voor verschillende fasen in richtlijnontwikkeling is VASON op zoek naar aios ouderengeneeskunde die willen meehelpen met de ontwikkeling of herziening van een Verenso richtlijn. Wanneer je je aanmeldt voor deze functie, kom je in een pool terecht die door Verenso wordt geraadpleegd wanneer aios worden gezocht voor richtlijnontwikkeling.

 

Richtlijnen helpen bij knelpunten in de praktijk. Ze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en expertise uit de praktijk. Richtlijnen ondersteunen het medisch handelen en vormen de spil van kwaliteitsbeleid. Richtlijnontwikkeling is een continue proces en een belangrijke activiteit van Verenso. Binnen Verenso houdt de Werkgroep Richtlijn Ontwikkeling (WRO) zich bezig met de onderwerpkeuze, opzet en het monitoren van de ontwikkeling van concrete richtlijnen.

 

Verenso is regelmatig op zoek naar aios ouderengeneeskunde voor verschillende fasen in richtlijnontwikkeling (zoals knelpuntenanalyse, commentaarfase of het raadplegen van de achterban).
- Je kan gedurende je hele opleiding onderdeel uitmaken van de pool.

- Achtergrond: elke aios met interesse in richtlijnontwikkeling is van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze pool. Daarnaast is Verenso ook op zoek naar aios ouderengeneeskunde, die expertise hebben op een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld doordat ze gepromoveerd zijn of eerder een andere (medische) functie hadden. 

- Tijdsinvestering: per keer circa een halve dag. Tijd om te reageren circa 3 weken

- Bij achterbanraadpleging is Verenso op zoek naar circa 2 aios per keer.

 

Interesse?

Ben je hierin geïnteresseerd? Meld je dan aan via richtlijnen@verenso.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Else Poot, door te mailen naar epoot@verenso.nl