Vacature aios richtlijnontwikkeling Verenso

Wil jij bijdragen aan beleid van Verenso m.b.t. richtlijnontwikkeling? Heb je belangstelling om daarvoor lid te worden van de Werkgroep Richtlijn Ontwikkeling (WRO)?

 

Richtlijnen kunnen de specialist ouderengeneeskunde handvatten bieden bij medische zorg in de praktijk. Ze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en expertise uit de praktijk. Richtlijnen ondersteunen het medisch handelen en vormen de spil van kwaliteitsbeleid. Richtlijnontwikkeling en deelname aan externe richtlijnontwikkeltrajecten is een continue proces en een belangrijke activiteit van Verenso. Binnen Verenso houdt de Werkgroep Richtlijn Ontwikkeling (WRO) zich bezig met de onderwerpkeuze, opzet en het monitoren van de ontwikkeling van richtlijnen. De uitvoering wordt door afzonderlijke richtlijnwerkgroepen gedaan. Daarnaast is de doorontwikkeling van de procedure voor richtlijnontwikkeling een belangrijke taak van de WRO.

 

Taken WRO

  • Voorbereiden van de vergadering
  • Meedenken en ffedback geven over onderwerpkeuze, opzet en het monitoren van de ontwikkeling van concrete richtlijnen
  • Deelname aan commentaarfase van de richtlijnen van Verenso en SKILZ 

 

Tijdsinvestering en vacatiegeld

  • De WRO vergadert circa vijf maal per jaar 1,5 uur onder voorzitterschap van dr. M. Smalbrugge. Soms vindt via de mail tussentijdse raadpleging plaats. 
  • Per vergadering ontvangt elk lid een vacatievergoeding en bij fysieke vergaderingen ook reiskosten

 

Profiel

  • Lid van VASON/Verenso
  • Heeft affiniteit met richtlijnontwikkeling
  • Is bij voorkeur gepromoveerd of geschoold in epidemiologie

 

Interesse?

VASON hoort als jij interesse hebt om aios lid van de WRO wilt worden. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Corinne de Ruiter door te mailen naar richtlijnen@verenso.nl