Vacature bestuursfunctie penningmeester

Vacature penningmeester (vanaf juni 2023)

Stuur je reactie voorzien van CV en motivatie 30 april 2023 naar bestuur@vason.nl.

Ook voor inhoudelijke vragen of vragen over de procedure kun je contact opnemen met de secretaris Inge Bobbert  door te mailen naar bestuur@vason.nl

 

Algemene informatie

Samen met nog vijf aios vorm je het bestuur van VASON, Vereniging voor Artsen in Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nederland. Idealiter zijn aios van alle opleidingsinstituten en meerdere opleidingsjaren vertegenwoordigd binnen het bestuur. Daarom nodigen wij ook zeker eerstejaars uit om te solliciteren. 

Als bestuurslid van VASON houd je je samen met 5 andere enthousiaste aios bezig met het behartigen van de belangen van alle aios. Ook zit je regelmatig aan tafel met onze partners, zoals de SBOH, SOON, Verenso en de zusterverenigingen.

Omdat het goed uitvoeren van de taken als VASON-bestuurslid belangrijk is om de vereniging gezond en levend te houden en dit tijd kost, ondersteunt onze werkgever hierin. De SBOH heeft een speciale bestuursregeling waardoor je de opleiding parttime (minimaal 80%) mag volgen. Daarmee krijg je uiteraard wat uitloop van de opleidingstijd. De SBOH vult je salaris aan tot 100%.

Ben je geïnteresseerd in een bestuursfunctie en wil je weten wat een bestuurslid doet en van wat er binnen VASON speelt? Wij bieden graag de kans om voor je sollicitatie te komen meekijken bij een bestuursvergadering. Je kunt je hiervoor aanmelden via bestuur@vason.nl. De betreffende bestuursvergadering vindt plaats op 11 april aanstaande. Hierna kun je besluiten of je voor de functie wil solliciteren. Het is ook mogelijk om een sollicitatie in te dienen zonder dat je bij deze vergadering aanwezig bent geweest. De deadline van de sollicitatie is 30 april 2023, de voorlopige datum van het sollicitatiegesprek is 9 mei 2023.

 

Functie

 • Als penningmeester houd je controle op alle inkomsten en uitgaven van de vereniging. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening.
 • Je houdt contact met de kascommissie en presenteert de begroting en jaarrekening op de ALV aan de leden.
 • Je bent maandelijks aanwezig bij de bestuursvergadering en tweejaarlijks bij de ALV en draagt verantwoordelijkheid als bestuurslid.
 • Je onderhoudt de contacten met externe partijen en je neemt zo nodig deel aan commissies van VASON.
 • Deze functie voer je minimaal een jaar uit. Het uitvoeren hiervan kost gemiddeld 8 uur per week. Daaronder vallen onder andere vergaderingen, overleggen en uitvoerende taken.

 

Vaardigheden

 • Je bent vooral enthousiast over het werken met cijfers. Je hoeft geen financiële voorkennis te hebben, maar bent bereid om te leren.
 • Je werkt nauwkeurig en efficiënt.
 • Je bent enthousiast en graag betrokken bij VASON.
 • Jij wil je graag inzetten voor onze vereniging en een verbinder zijn tussen het bestuur en de aios op jouw onderwijsinstituut.
 • In contacten met externe partijen behartig je de belangen van aios en durf je je nek uit te steken. Hierover informeer je tijdens de bestuursvergaderingen en de ALV je mede bestuursgenoten en (actieve) VASON-leden.

 

Wat biedt VASON jou?

 • Bestuurslid van VASON zijn geeft een verrijking aan je opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.
 • Naast inhoudelijk bezig zijn met je vak en het worden van een goede specialist ouderengeneeskunde krijg je de mogelijkheid om veel bestuurservaring op te doen.
 • Als bestuurslid bij VASON zit je aan tafel met iedereen die het in de ouderengeneeskunde voor het zeggen heeft en die invloed uitoefent op jouw opleiding.
 • Je weet wat er speelt en hoe de verhoudingen zijn tussen en binnen de verschillende organisaties.
 • Je leert te onderhandelen en beleidspunten te bereiken.
 • VASON is een groeiende vereniging met een vernieuwd en uitbreidend activiteitenplan. Dus als bestuurslid kun je zelf de focus leggen op wat jij belangrijk vindt om op te pakken binnen de vereniging.