Bestuur


We zijn voor vragen, input en tips altijd bereikbaar.

 

Dus: spreek ons aan, of mail naar bestuurvason@gmail.com

 

Om de missie van VASON te vervullen is door de algemene ledenvergadering (ALV) een bestuur aangesteld.

 

Het bestuur bestaat (idealiter) uit 6 personen, met vertegenwoordiging uit alle opleidingsinstituten.

 

Voorzitter - Stacy de Ruiter

sdr

Ik ben Stacy de Ruiter en ben in september 2020 begonnen met de opleiding bij VOSON in Nijmegen. Tijdens de geneeskundeopleiding kreeg ik affiniteit met de oudere patiënt, maar ik dacht lange tijd dat de ouderengeneeskunde een weinig uitdagend vakgebied was. Ik was van plan om huisarts te gaan worden in een praktijk met veel ouderen. Na mijn afstuderen ben ik eerst in de geriatrie en daarna de psychiatrie gaan werken. Daarna ben ik in het verpleeghuis gaan werken en daar vielen voor mij al snel alle puzzelstukjes op zijn plek: de oudere patiënten in een werkomgeving waarin ik tijd heb voor patiëntencontact, multidisciplinair werk en waar somatische, psychiatrische en medisch ethische vraagstukken samenkomen. Daarnaast is de ouderengeneeskunde nog volop in ontwikkeling wat maakt dat ik dit als een uitdagend vakgebied ben gaan zien.

Ik heb gesolliciteerd voor een bestuursfunctie bij VASON omdat ik mij wil inzetten voor meer bekendheid van ons vak en de opleiding. Ik vind dat de ouderengeneeskunde een ondergewaardeerd specialisme is en dat vind ik zonde! Daarnaast zet ik mij graag in voor belangenbehartiging van ons als aios. Tenslotte vind ik het leuk om op te hoogte te zijn van en mee te denken over ontwikkelingen in de ouderenzorg, en kom ik graag in contact met mensen die ook enthousiast zijn over de ouderengeneeskunde!

 

Aandachtsgebieden: belangenbehartiging
Voorzittervason@gmail.com 

 

Vice-voorzitter - Ilse Kok

Ilse Kok

Mijn naam is Ilse Kok en per maart 2019 zal ik het VASON bestuur komen versterken als algemeen bestuurslid. In september 2018 ben ik begonnen met de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde bij GERION. Ondanks dat ik relatief recent begonnen ben als aios, ben ik niet een onbekende in het werkveld. Voordat ik voor de opleiding solliciteerde heb ik tweeënhalf jaar binnen de ouderengeneeskunde gewerkt vanuit een detacheerder. Toen ik startte als arts-assistent in het verpleeghuis had ik het idee ervaring op te gaan doen die later van pas kwam als huisarts. In de loop van de tijd heeft het werken met de ouderen en de daarbij horende familie en het samenwerken binnen de multidisciplinaire teams mijn hart gestolen en heb ik besloten om toch voor het mooie vak specialist ouderengeneeskunde te kiezen.

 

Door mijn ervaring op de verschillende werkplekken een visie op het vak specialist ouderengeneeskunde kunnen vormen. Ik neem deze visie en ervaring mee om de belangen van jullie, mijn mede-aios, te behartigen. Het vak ouderengeneeskunde is zich nog steeds aan het ontwikkelen, onder andere op maatschappelijk en politiek gebied staat ons vak niet stil. Met al deze nog komende ontwikkelingen is het mijn inziens goed om tijdens de opleiding een netwerk op te bouwen om toekomstige samenwerkingsverbanden te bevorderen, maar uiteraard ook ter bevordering voor een plezierige opleidingstijd. Ik kijk er naar uit om mijn steentje namens én voor jullie hierin bij te kunnen dragen!

 

Aandachtsgebieden: bevorderen aios contacten, competentieontwikkeling en profilering

algemeenbestuurslid2vason@gmail.com

 

Secretaris - Nienke Hendriks

Nienke Hendriks

Hoi, ik ben Nienke Hendriks. Ik volg sinds september 2018 de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde bij GERION. Ik ben in 2014 afgestudeerd in Utrecht, daarna ben ik een jaar in de psychiatrie gaan werken, hier miste ik de somatische zorg. Daarna heb ik 1,5 jaar in het Diakonessenhuis in Utrecht gewerkt. Hier heb ik ervaring opgedaan bij de interne, MDL, long, geriatrie en op de SEH. Een hele leuke tijd, maar ik miste tijd voor mijn patiënten en aandacht voor het psychische aspect. Inmiddels was mijn interesse gewekt voor de oudere patiënt. Ik besloot ervaring op te gaan doen in het verpleeghuis en wist het al snel zeker, ik word specialist ouderengeneeskunde. 
Middels mijn bestuursfunctie bij VASON wil ik het specialisme meer op de kaart krijgen en wil ik mij inzetten voor andere aios-en. Daarnaast zal ik hierdoor op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Ook hoop ik via het bestuur mijn netwerk uit te bereiden en draagt het bij aan een leuke en gezellige opleidingstijd. 
Binnen het bestuur bekleed ik de functie secretaris, mocht je vragen aan mij hebben, mail gerust!

 

Aandachtsgebieden: politiek en maatschappij, onderwijs

bestuurvason@gmail.com 

 

 

Penningmeester - Bianca de Jong - Schmit

biancadejong

In september 2017 ben ik begonnen met de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde in Leiden. Voor die tijd ben ik ruim 4 jaar werkzaam geweest in het ziekenhuis, zoekende naar welk specialisme nu het beste bij mij paste. Na de afdelingen chirurgie, intensive care en spoedeisende hulp te zijn afgelopen, kwam ik tot de bezinning dat het ziekenhuisleven niet aan mij was besteed. Nu ik ben gestart met deze opleiding heb ik eindelijk het gevoel dat ik op mijn plek zit. De volledige aandacht kunnen geven aan een van de kwetsbaarste populatie binnen de geneeskunde in de breedste zin van het woord. Naast de medische verantwoordelijkheid, ook de regie voeren over de andere betrokken behandelaren om zo de maximale kwaliteit van leven na te streven voor die ene bewoner. Zo ontzettend dankbaar!

Het is een specialisme wat nog volop in ontwikkeling is en waar ik graag mijn steentje aan wil bijdragen. En als je iets wilt veranderen, moet je altijd beginnen bij jezelf. Mede daarom mijn keuze om in het bestuur van VASON te stappen. Als bestuurslid hoop ik bij diverse spelers van ons vakgebied de stem van de aios te kunnen vertegenwoordigen en zo iets te kunnen betekenen voor de aios na mij. Tevens blijf ik zo ook goed op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen binnen de verpleeghuiszorg, helemaal in deze rumoerige tijd. Ten slotte zal ik mij als penningmeester ook buigen over de financiën van VASON. Een hele mooie uitdaging dus!

 

Aandachtsgebieden: belangenbehartiging, politiek en maatschappij

penningmeestervason@gmail.com 

 

 

Algemeen bestuurslid PR - Cheryll Bischoff

Foto Cheryll

Ik ben Cheryll Bischoff, ben 29 jaar, en woon in Sittard. In september 2019 ben ik gestart met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan de VOSON. Naast dokter zijn ben ik actief als groepsfitness instructeur en probeer ik dus niet alleen zelf fit te blijven, maar probeer ik ook andere te enthousiasmeren om een gezondere en actievere leefstijl te ontwikkelen en behouden. 

Ouderengeneeskunde is voor mij het specialisme van de toekomst en mijn doel is om het meer op de kaart te zetten. Iedereen mag weten wie de specialist ouderengeneeskunde is en wat wij allemaal te bieden hebben. Toen ik in 2016 mijn studie geneeskunde afrondde had ik geen idee wie of wat een specialist ouderengeneeskunde is. Ik hoop dat de geneeskundestudent en ANIOS van de toekomst dit wel weet en hierdoor ook bewust kan kiezen voor een carrière in de ouderengeneeskunde. In september 2020 heb ik gesolliciteerd bij het bestuur van VASON en tot mijn grote vreugde ben ik aangenomen als algemeen bestuurslid PR per 1 oktober 2020. Ik hoop hiermee mijn steentje te kunnen bijdragen aan de ouderengeneeskunde van de toekomst.

 

Aandachtsgebieden: competentieontwikkeling en profilering, bevorderen aios contacten, promotiekanalen/Social media

algemeenbestuurslid1vason@gmail.com 

 

 

Algemeen bestuurslid - Eva Papenhuijzen

0992648b cc9b 4cdc 9de9 e4ae04bbc998 2Sinds september 2020 ben ik in Amsterdam in opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde. Na een persoonlijke zoektocht ben ik ontzettend blij dat ik de keuze voor de ouderengeneeskunde heb gemaakt. Op mijn beurt wil ik graag bijdragen aan de ontwikkeling en zichtbaarheid van de specialist Ouderengeneeskunde (in opleiding). 

Naast het werk op de vloer, zie ik het als een mooie taak om de AIOS ouderengeneeskunde goed op de kaart te zetten en te vertegenwoordigen. Samen staan we sterk!

In mijn vrije tijd ga ik graag op avontuur, van een heerlijke wintersport, citytripje op zijn tijd tot lekker back to the basics. Daarnaast hockey ik en zoek ik graag de gezelligheid op, met een lekker drankje, hapje en dansje op zijn tijd - in tijden dat er geen pandemie heerst. Het afgelopen jaar heb ik het hardlopen, mountainbiken, heel veel stappen maken en thuis dinertjes (opnieuw) ontdekt. Helaas is er geen Nijmeegse Vierdaagse dit jaar ;)

Per 1 maart 2021 ben ik begonnen als algemeen bestuurslid bij VASON, waar ik de portefeuille onderwijs op me zal nemen. Een uitdagende en belangrijke pijler, die aan de basis staat van de ontwikkeling van ons prachtige vak. 

Als je vragen of input hebt, laat het me gerust weten!

 

Aandachtsgebieden: Onderwijs

algemeenbestuurslid3vason@gmail.com 

 

 

Aspirant secretaris - Inge Bobbert

Afbeelding1Mijn naam is Inge Bobbert en ik ben in september 2020 gestart als AIOS ouderengeneeskunde in Maastricht, waar ik deel uitmaak van de eerste groep AIOS. Ik ben 31 jaar, getrouwd en heb twee zoontjes van 2 en 5 jaar. Mijn interesse voor de ouderengeneeskunde is gewekt tijdens mijn eerste baan als ANIOS. Ik wilde altijd huisarts worden, maar voelde mij zo thuis in het verpleeghuis dat ik ben blijven plakken. Ze noemen het ook wel het best bewaarde geheim binnen de geneeskunde en zo ervaar ik het nog steeds! Ik stimuleer daarom iedere basisarts  eens mee te kijken en te ervaren hoe het is om je in te zetten voor de kwetsbare en oudere mens. Het laatste stukje leven zo comfortabel mogelijk inrichten en hierbij te focussen op kwaliteit van leven ervaar ik als een zinvolle en dankbare invulling van mijn werk. Daarnaast is het ook erg leuk om in de lead te staan van een multidisciplinair team en samen moeilijke vraagstukken op te lossen. Als ambitieus persoon kan ik hier mijn ei helemaal in kwijt. Daarnaast is het fijn om voor een groot deel baas te zijn over je eigen agenda. Je wordt hier minder geleefd dan in het ziekenhuis en omdat het vak nog in ontwikkeling is kan je ook op bestuurlijk gebied ervaring opdoen.  

In september 2021 zal ik aantreden als secretaris binnen Vason. Ik hoop mij in mijn resterende studietijd in te zetten voor de AIOS ouderengeneeskunde en ons prachtige vak nog meer op de kaart te zetten. Ik heb er zin in!

 

Aandachtsgebieden: 

bestuurvason@gmail.com