Bestuur

bestuur2019We zijn voor vragen, input en tips altijd bereikbaar.

 

Dus: spreek ons aan, of mail naar bestuur@vason.nl.

 

 

Om de missie van VASON te vervullen is door de algemene ledenvergadering (ALV) een bestuur aangesteld.

 

 

Het bestuur bestaat (idealiter) uit 6 personen, met vertegenwoordiging uit alle opleidingsinstituten.

 

Op dit moment is het bestuur i

n de volgende samenstelling voltallig van kracht. 

 

 

Voorzitter - Anoek Aben

Aboek Aben

Mijn naam is Anoek Aben en ik woon in Nijmegen. Al sinds mijn basisopleiding geneeskunde heb ik interesse gehad in de ouderenzorg. Na mijn afstuderen ben ik aan het werk gegaan als ANIOS ouderengeneeskunde bij Me-doc. Ik voelde me direct op mijn plek in het verpleeghuis en heb geen moment getwijfeld aan mijn keuze om specialist ouderengeneeskunde te willen worden! In maart 2018 ben ik gestart met de opleiding bij de VOSON in Nijmegen.

Het samenwerken binnen de multidisciplinaire teams, de complexe patiëntenpopulatie en de diversiteit van ons werk geeft mij nog steeds ontzettend veel energie. Daarnaast is ons vak nog jong en volop in ontwikkeling, wat zorgt voor mooie kansen en uitdagingen. Omdat ik graag wil bijdragen aan deze ontwikkelingen heb ik me aan het begin van mijn opleiding aangesloten bij de jaarvertegenwoordiging en later bij de curriculumcommissie. Dit smaakte naar meer en heeft me doen besluiten om te solliciteren voor een functie binnen VASON! Als voorzitter van VASON  wil ik me graag inzetten om de stem van de AIOS breed te vertegenwoordigen en ik hoop hiermee onze opleiding positief te kunnen beïnvloeden. Daarnaast vind ik het belangrijk om samen met de overige bestuursleden bij te dragen aan het neerzetten van een positief beeld van de ouderengeneeskunde, want dat is wat ons vak verdient!

 

Aandachtsgebieden: onderwijs
Voorzitter@vason.nl

  

Secretaris - Nienke Hendriks

Nienke Hendriks

Hoi, ik ben Nienke Hendriks. Ik volg sinds september 2018 de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde bij GERION. Ik ben in 2014 afgestudeerd in Utrecht, daarna ben ik een jaar in de psychiatrie gaan werken, hier miste ik de somatische zorg. Daarna heb ik 1,5 jaar in het Diakonessenhuis in Utrecht gewerkt. Hier heb ik ervaring opgedaan bij de interne, MDL, long, geriatrie en op de SEH. Een hele leuke tijd, maar ik miste tijd voor mijn patiënten en aandacht voor het psychische aspect. Inmiddels was mijn interesse gewekt voor de oudere patiënt. Ik besloot ervaring op te gaan doen in het verpleeghuis en wist het al snel zeker, ik word specialist ouderengeneeskunde. 
Middels mijn bestuursfunctie bij VASON wil ik het specialisme meer op de kaart krijgen en wil ik mij inzetten voor andere aios-en. Daarnaast zal ik hierdoor op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Ook hoop ik via het bestuur mijn netwerk uit te bereiden en draagt het bij aan een leuke en gezellige opleidingstijd. 
Binnen het bestuur bekleed ik de functie secretaris, mocht je vragen aan mij hebben, mail gerust!

 

Aandachtsgebieden: politiek en maatschappij, onderwijs

bestuur@vason.nl 

 

 

Penningmeester - Bianca de Jong - Schmit

biancadejong

In september 2017 ben ik begonnen met de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde in Leiden. Voor die tijd ben ik ruim 4 jaar werkzaam geweest in het ziekenhuis, zoekende naar welk specialisme nu het beste bij mij paste. Na de afdelingen chirurgie, intensive care en spoedeisende hulp te zijn afgelopen, kwam ik tot de bezinning dat het ziekenhuisleven niet aan mij was besteed. Nu ik ben gestart met deze opleiding heb ik eindelijk het gevoel dat ik op mijn plek zit. De volledige aandacht kunnen geven aan een van de kwetsbaarste populatie binnen de geneeskunde in de breedste zin van het woord. Naast de medische verantwoordelijkheid, ook de regie voeren over de andere betrokken behandelaren om zo de maximale kwaliteit van leven na te streven voor die ene bewoner. Zo ontzettend dankbaar!

Het is een specialisme wat nog volop in ontwikkeling is en waar ik graag mijn steentje aan wil bijdragen. En als je iets wilt veranderen, moet je altijd beginnen bij jezelf. Mede daarom mijn keuze om in het bestuur van VASON te stappen. Als bestuurslid hoop ik bij diverse spelers van ons vakgebied de stem van de aios te kunnen vertegenwoordigen en zo iets te kunnen betekenen voor de aios na mij. Tevens blijf ik zo ook goed op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen binnen de verpleeghuiszorg, helemaal in deze rumoerige tijd. Ten slotte zal ik mij als penningmeester ook buigen over de financiën van VASON. Een hele mooie uitdaging dus!

 

Aandachtsgebieden: belangenbehartiging, politiek en maatschappij

penningmeester@vason.nl 

 

Algemeen bestuurslid - Vivianne Reijn

viviannereijn

Mijn naam is Vivianne Reijn en ik woon in de buurt van Zwolle. De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan als arts-assistent en ontdekt dat mijn voorkeur duidelijk ligt bij het werken met ouderen. Sinds september 2016 ben ik dan ook begonnen met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde in Groningen (een departement van GERION). Vanaf het begin was ik in VASON geïnteresseerd. Om gedegen te beginnen aan de opleiding heb ik er voor gekozen om eerst te wennen aan het in opleiding zijn, maar ben ik wel lid geworden van de JVT in Groningen. Op deze manier wilde ik meer betrokken zijn bij het onderwijs en mede bij aios in Groningen. Echter, wat mij opviel is dat Groningen soms ver ligt van de rest van het land. Daarom heb ik er in het voorjaar van 2017 voor gekozen om, met goed resultaat, te solliciteren naar de functie van algemeen bestuurslid van VASON. Hierdoor wil ik alle aios een duidelijke stem te geven, in Groningen én in de rest van het land. Maar ook zie ik mijn betrokkenheid bij belangenbehartiging en onderwijs graag vergroot, wat ik goed kan realiseren binnen de pijlers waarbij ik betrokken ben: pijler 1 (belangenbehartiging) en 2 (onderwijs en wetenschap). Mocht je nog vragen of suggesties hebben: schroom dan niet om contact met me op te nemen. 

 

Aandachtsgebieden: belangenbehartiging, onderwijs

v.reijn@vason.nl 

 

Algemeen bestuurslid - Sabine Bezstarosti

SabineMijn naam is Sabine Bezstarosti en ik woon in Leiden. In september 2017 ben ik gestart met de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde bij het LUMC in Leiden. Voordat ik ben gestart met de opleiding heb ik 1,5 jaar werkervaring opgedaan in het verpleeghuis. Het was mijn doel om huisarts te worden, maar na een aantal maanden in het werkveld van de ouderen, was ik verkocht en ben ik gaan solliciteren voor de SO-opleiding. Tijdens de eerste opleidingsdag sprak Liselotte de Haan over VASON en werd mijn interesse direct gewekt. Tijdens mijn studie hield ik mij naast het volgen van college’s al graag bezig met andere organisatorische taken en heb ik een aantal commissie gedaan binnen mijn studievereniging. Ook ben ik 1 jaar gestopt met mijn studie om mij fulltime in te zetten binnen het bestuur van de Medische Faculteit van Leiden. Betrokken zijn, kennis opdoen, samenwerken en meedenken over nieuwe ontwikkelingen trekken mij enorm en ik vind het belangrijk dat er aios betrokken zijn bij hun eigen opleiding- en onderwijsprogramma.
De Ouderengeneeskunde is een complex en veelzijdig vak, waarin ook vele maatschappelijke en politieke veranderingen de revue passeren. VASON is een mooi orgaan, waarin wij samen met jullie de stem van aios willen optimaliseren!

Ik zie uit naar een mooie samenwerking. Mochten jullie vragen, tips of tricks hebben, let me know!

 

Aandachtsgebieden: competentieontwikkeling en profilering, bevorderen aios contacten, promotiekanalen/Social media

s.bezstarosti@vason.nl 

 

Algemeen bestuurslid - Ilse Kok

Ilse Kok

Mijn naam is Ilse Kok en per maart 2019 zal ik het VASON bestuur komen versterken als algemeen bestuurslid. In september 2018 ben ik begonnen met de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde bij GERION. Ondanks dat ik relatief recent begonnen ben als aios, ben ik niet een onbekende in het werkveld. Voordat ik voor de opleiding solliciteerde heb ik tweeënhalf jaar binnen de ouderengeneeskunde gewerkt vanuit een detacheerder. Toen ik startte als arts-assistent in het verpleeghuis had ik het idee ervaring op te gaan doen die later van pas kwam als huisarts. In de loop van de tijd heeft het werken met de ouderen en de daarbij horende familie en het samenwerken binnen de multidisciplinaire teams mijn hart gestolen en heb ik besloten om toch voor het mooie vak specialist ouderengeneeskunde te kiezen.

 

Door mijn ervaring op de verschillende werkplekken een visie op het vak specialist ouderengeneeskunde kunnen vormen. Ik neem deze visie en ervaring mee om de belangen van jullie, mijn mede-aios, te behartigen. Het vak ouderengeneeskunde is zich nog steeds aan het ontwikkelen, onder andere op maatschappelijk en politiek gebied staat ons vak niet stil. Met al deze nog komende ontwikkelingen is het mijn inziens goed om tijdens de opleiding een netwerk op te bouwen om toekomstige samenwerkingsverbanden te bevorderen, maar uiteraard ook ter bevordering voor een plezierige opleidingstijd. Ik kijk er naar uit om mijn steentje namens én voor jullie hierin bij te kunnen dragen!

 

Aandachtsgebieden: bevorderen aios contacten, competentieontwikkeling en profilering

i.kok@vason.nl