Bestuur

bestuur2019We zijn voor vragen, input en tips altijd bereikbaar.

 

Dus: spreek ons aan, of mail naar bestuur@vason.nl.

 

Om de missie van VASON te vervullen is door de algemene ledenvergadering (ALV) een bestuur aangesteld.

 

 

Het bestuur bestaat (idealiter) uit 6 personen, met vertegenwoordiging uit alle opleidingsinstituten.

 

Op dit moment is het bestuur in de volgende samenstelling voltallig van kracht. 

 

 

Voorzitter - Anoek Aben

Aboek Aben

Mijn naam is Anoek Aben en ik woon in Nijmegen. Al sinds mijn basisopleiding geneeskunde heb ik interesse gehad in de ouderenzorg. Na mijn afstuderen ben ik aan het werk gegaan als ANIOS ouderengeneeskunde bij Me-doc. Ik voelde me direct op mijn plek in het verpleeghuis en heb geen moment getwijfeld aan mijn keuze om specialist ouderengeneeskunde te willen worden! In maart 2018 ben ik gestart met de opleiding bij de VOSON in Nijmegen.

Het samenwerken binnen de multidisciplinaire teams, de complexe patiëntenpopulatie en de diversiteit van ons werk geeft mij nog steeds ontzettend veel energie. Daarnaast is ons vak nog jong en volop in ontwikkeling, wat zorgt voor mooie kansen en uitdagingen. Omdat ik graag wil bijdragen aan deze ontwikkelingen heb ik me aan het begin van mijn opleiding aangesloten bij de jaarvertegenwoordiging en later bij de curriculumcommissie. Dit smaakte naar meer en heeft me doen besluiten om te solliciteren voor een functie binnen VASON! Als voorzitter van VASON  wil ik me graag inzetten om de stem van de AIOS breed te vertegenwoordigen en ik hoop hiermee onze opleiding positief te kunnen beïnvloeden. Daarnaast vind ik het belangrijk om samen met de overige bestuursleden bij te dragen aan het neerzetten van een positief beeld van de ouderengeneeskunde, want dat is wat ons vak verdient!

 

Aandachtsgebieden: onderwijs
Voorzitter@vason.nl

  

Secretaris - Nienke Hendriks

Nienke Hendriks

Hoi, ik ben Nienke Hendriks. Ik volg sinds september 2018 de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde bij GERION. Ik ben in 2014 afgestudeerd in Utrecht, daarna ben ik een jaar in de psychiatrie gaan werken, hier miste ik de somatische zorg. Daarna heb ik 1,5 jaar in het Diakonessenhuis in Utrecht gewerkt. Hier heb ik ervaring opgedaan bij de interne, MDL, long, geriatrie en op de SEH. Een hele leuke tijd, maar ik miste tijd voor mijn patiënten en aandacht voor het psychische aspect. Inmiddels was mijn interesse gewekt voor de oudere patiënt. Ik besloot ervaring op te gaan doen in het verpleeghuis en wist het al snel zeker, ik word specialist ouderengeneeskunde. 
Middels mijn bestuursfunctie bij VASON wil ik het specialisme meer op de kaart krijgen en wil ik mij inzetten voor andere aios-en. Daarnaast zal ik hierdoor op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Ook hoop ik via het bestuur mijn netwerk uit te bereiden en draagt het bij aan een leuke en gezellige opleidingstijd. 
Binnen het bestuur bekleed ik de functie secretaris, mocht je vragen aan mij hebben, mail gerust!

 

Aandachtsgebieden: politiek en maatschappij, onderwijs

bestuur@vason.nl 

 

 

Penningmeester - Bianca de Jong - Schmit

biancadejong

In september 2017 ben ik begonnen met de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde in Leiden. Voor die tijd ben ik ruim 4 jaar werkzaam geweest in het ziekenhuis, zoekende naar welk specialisme nu het beste bij mij paste. Na de afdelingen chirurgie, intensive care en spoedeisende hulp te zijn afgelopen, kwam ik tot de bezinning dat het ziekenhuisleven niet aan mij was besteed. Nu ik ben gestart met deze opleiding heb ik eindelijk het gevoel dat ik op mijn plek zit. De volledige aandacht kunnen geven aan een van de kwetsbaarste populatie binnen de geneeskunde in de breedste zin van het woord. Naast de medische verantwoordelijkheid, ook de regie voeren over de andere betrokken behandelaren om zo de maximale kwaliteit van leven na te streven voor die ene bewoner. Zo ontzettend dankbaar!

Het is een specialisme wat nog volop in ontwikkeling is en waar ik graag mijn steentje aan wil bijdragen. En als je iets wilt veranderen, moet je altijd beginnen bij jezelf. Mede daarom mijn keuze om in het bestuur van VASON te stappen. Als bestuurslid hoop ik bij diverse spelers van ons vakgebied de stem van de aios te kunnen vertegenwoordigen en zo iets te kunnen betekenen voor de aios na mij. Tevens blijf ik zo ook goed op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen binnen de verpleeghuiszorg, helemaal in deze rumoerige tijd. Ten slotte zal ik mij als penningmeester ook buigen over de financiën van VASON. Een hele mooie uitdaging dus!

 

Aandachtsgebieden: belangenbehartiging, politiek en maatschappij

penningmeester@vason.nl 

 

Algemeen bestuurslid - Paul Heuvelmans

PaulHeuvelmansBeste lezer, mijn naam is Paul Heuvelmans. Ik woon in Weert en ik ben in maart 2018 begonnen aan de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde in Nijmegen. Mijn passie voor het aanpakken van complexe vraagstukken en het menselijk contact in dit beroep maakte dat ik de opleiding ben gaan doen.

Naast puur mijn rol als dokter, span ik me sinds jaar 1 ook in om de positie van de aios en de opleiding zelf te verbeteren. Zo ben ik betrokken bij de jaarvertegenwoordiging en de curriculumcommissie van de VOSON. In het tweede jaar ben ik ook in de organisatie van de congrescommissie gegaan en heb ik met veel plezier de congresreis naar het EUGMS in Krakau medegeorganiseerd. Ik merkte echter dat ik nog meer voor mijn mede-aios en de opleiding wilde gaan doen en tegelijkertijd mijn eigen functioneren als professional en medisch leider te verbeteren. Daarom heb ik in september 2019 gesolliciteerd voor de functie van algemeen bestuurslid binnen VASON.
Tot mijn grote vreugd werd ik aangenomen en ben ik warm ontvangen binnen het huidige VASON bestuur. De komen jaren zal er binnen VASON een professionaliseringslag plaatsvinden, zoals ook te lezen in het meerjarenbeleidsplan 2020-2023. Ik wil graag samen met de rest van bestuur deze slag gaan maken zodat VASON zich nog effectiever kan inzetten voor haar Leden. Binnen VASON heb ik het aandachtsgebied onderwijs. Eén van de thema’s die hierover aan bod zal komen is het onderwerp Veilig Opleiden; is er overal een veilig leerklimaat en wat kunnen we hierin verbeteren?

Heb je hierover, vragen, tips of andere aandachtspunten betreffende het onderwijs mail dan gerust.

 

Aandachtsgebieden: belangenbehartiging, onderwijs

p.heuvelmans@vason.nl

 

Algemeen bestuurslid - Sabine Bezstarosti

SabineMijn naam is Sabine Bezstarosti en ik woon in Leiden. In september 2017 ben ik gestart met de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde bij het LUMC in Leiden. Voordat ik ben gestart met de opleiding heb ik 1,5 jaar werkervaring opgedaan in het verpleeghuis. Het was mijn doel om huisarts te worden, maar na een aantal maanden in het werkveld van de ouderen, was ik verkocht en ben ik gaan solliciteren voor de SO-opleiding. Tijdens de eerste opleidingsdag sprak Liselotte de Haan over VASON en werd mijn interesse direct gewekt. Tijdens mijn studie hield ik mij naast het volgen van college’s al graag bezig met andere organisatorische taken en heb ik een aantal commissie gedaan binnen mijn studievereniging. Ook ben ik 1 jaar gestopt met mijn studie om mij fulltime in te zetten binnen het bestuur van de Medische Faculteit van Leiden. Betrokken zijn, kennis opdoen, samenwerken en meedenken over nieuwe ontwikkelingen trekken mij enorm en ik vind het belangrijk dat er aios betrokken zijn bij hun eigen opleiding- en onderwijsprogramma.
De Ouderengeneeskunde is een complex en veelzijdig vak, waarin ook vele maatschappelijke en politieke veranderingen de revue passeren. VASON is een mooi orgaan, waarin wij samen met jullie de stem van aios willen optimaliseren!

Ik zie uit naar een mooie samenwerking. Mochten jullie vragen, tips of tricks hebben, let me know!

 

Aandachtsgebieden: competentieontwikkeling en profilering, bevorderen aios contacten, promotiekanalen/Social media

s.bezstarosti@vason.nl 

 

Algemeen bestuurslid - Ilse Kok

Ilse Kok

Mijn naam is Ilse Kok en per maart 2019 zal ik het VASON bestuur komen versterken als algemeen bestuurslid. In september 2018 ben ik begonnen met de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde bij GERION. Ondanks dat ik relatief recent begonnen ben als aios, ben ik niet een onbekende in het werkveld. Voordat ik voor de opleiding solliciteerde heb ik tweeënhalf jaar binnen de ouderengeneeskunde gewerkt vanuit een detacheerder. Toen ik startte als arts-assistent in het verpleeghuis had ik het idee ervaring op te gaan doen die later van pas kwam als huisarts. In de loop van de tijd heeft het werken met de ouderen en de daarbij horende familie en het samenwerken binnen de multidisciplinaire teams mijn hart gestolen en heb ik besloten om toch voor het mooie vak specialist ouderengeneeskunde te kiezen.

 

Door mijn ervaring op de verschillende werkplekken een visie op het vak specialist ouderengeneeskunde kunnen vormen. Ik neem deze visie en ervaring mee om de belangen van jullie, mijn mede-aios, te behartigen. Het vak ouderengeneeskunde is zich nog steeds aan het ontwikkelen, onder andere op maatschappelijk en politiek gebied staat ons vak niet stil. Met al deze nog komende ontwikkelingen is het mijn inziens goed om tijdens de opleiding een netwerk op te bouwen om toekomstige samenwerkingsverbanden te bevorderen, maar uiteraard ook ter bevordering voor een plezierige opleidingstijd. Ik kijk er naar uit om mijn steentje namens én voor jullie hierin bij te kunnen dragen!

 

Aandachtsgebieden: bevorderen aios contacten, competentieontwikkeling en profilering

i.kok@vason.nl