2020: Interview met aioto Nelleke Noeverman

2020 12 VASON nieuwsbrief foto NellekeBouwen aan de wetenschappelijke basis van de opleiding

Maak kennis met Nelleke Noeverman-Poel, AIOTO ouderengeneeskunde in Amsterdam. Haar onderzoek gaat over AIOS ouderengeneeskunde en huisartsgeneeskunde: hoe wordt omgegaan met de balans tussen zelfstandigheid van de AIOS en de patiëntveiligheid? Leer Nelleke beter kennen én lees meer over deze balans.


Waarom ben je onderzoek gaan doen?
Ik vind het erg leuk om nieuwe dingen te leren en begrijpen. Hierbij past het combineren van de praktijk van het verpleeghuis met wetenschappelijk onderzoek. Ook leek het me mooi om een
bijdrage te leveren aan het verder verbeteren van de opleiding. Mijn onderzoek gaat namelijk over de vraag hoe je er voor kunt zorgen dat AIOS zelfstandig kunnen werken (en daardoor leren om een
goede en zelfstandige SO te worden), terwijl de patiëntveiligheid gewaarborgd blijft. Hoe bepalen AIOS en opleider hoeveel zelfstandigheid de AIOS aan kan? Door middel van kwalitatief onderzoek willen we leren hoe opleiders en AIOS dit in de praktijk doen. Daarbij ben ik speciaal geïnteresseerd in het begeleiden van AIOS in complexe situaties, zoals situaties waarbij de verschillende betrokkenen van mening verschillen.


Hoe zien doordeweekse dagen er op dit moment uit?
Op dit moment doe ik mijn GRZ stage, mijn onderzoek staat op een laag pitje. De tijd thuis is ook wel aardig gevuld met een peuter en een baby, haha. 

 

Ik heb ooit meegekregen dat je van filosofie houdt. Waarom heeft dit je interesse?
Tijdens mijn opleiding geneeskunde miste ik soms het echter door-denken: waarom is dit zo,
waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Met een beurs heb ik toen een jaar filosofie
gestudeerd aan de KU Leuven. Ik vind het leuk om door te denken op dingen. Door mijn jaar filosofie
heb ik bijvoorbeeld beter geleerd om andere standpunten en levenswijzen te begrijpen. Dit komt me
ook van pas in het verpleeghuis, bijvoorbeeld bij ethische dilemma’s. Ook bij mijn onderzoek komt
mijn filosofie-uitstapje erg goed van pas. Ik doe kwalitatief onderzoek, waarbij ik me regelmatig bezig
houd met wetenschapsfilosofie: hoe komt onze kennis tot stand en hoe doe je op een gedegen
manier onderzoek?


Waar zet jij je graag voor in?
Ik zet me heel graag in voor de ouderengeneeskunde! Ik vind het mooi hoe we samen voor een
kwetsbare groep zorgen, die niet altijd op de voorgrond staat in de samenleving.


Welke boodschap wil je mede-AIOS meegeven?
“Zo doen we het nou eenmaal altijd” is een mooie aanleiding voor een kritische blik (waar nodig
ondersteund door wetenschappelijke inzichten)!