Interview SO onderzoeker Wanda Rietkerk

Vraag ouderen naar hún doelen: interview met Wanda Rietkerk 

 

2020 06 24 VASON nieuwsbrief foto WandaOp 7 juli promoveert specialist ouderengeneeskunde Wanda Rietkerk met haar proefschrift getiteld “Tailoring care for older adults – Understanding older adults’ goals and preferences”, klik hier voor het proefschrift of (en?) de publiekssamenvatting. Lees in dit interview waarom je wetenschappers echt moet vertrouwen en wat voor doelen ouderen hebben.

 

Wat heb je vooral geleerd van onderzoek doen?

Wetenschappers zijn echt op zoek naar hoe het precies werkt. Zij blijven vragen stellen waarom iets op een bepaalde manier in elkaar lijkt te zitten. Je komt er niet mee weg dat iets aannemelijk is. Die gedegenheid heeft mijn vertrouwen in de wetenschap echt verder vergroot. 

 

Je hebt het over wetenschappers. Welke rol zie je voor jezelf in de wetenschap?

Ik vind het belangrijk dat de brug wordt gemaakt tussen de wetenschap en de praktijk. Dat kennis wordt gedeeld. Binnen mijn organisatie heb ik hierom de wetenschapscommissie opgezet. Via mijn werk voor het UNO-UMCG verbinden wij wetenschapscommissies van verschillende organisaties. We delen bijvoorbeeld met elkaar hoe je binnen de organisatie onderzoek faciliteert of hoe je een kenniscafé opzet.

 

Wat is wat jou betreft de belangrijkste bevinding van jouw onderzoek?

Help ouderen hun éigen doelen te formuleren. Vraag naar wat voor hen belangrijk is en stel de vraag: ‘Wat heeft u daarvoor nodig?’. Hierbij is het van belang dat een hulpverlener een band heeft met de oudere. In de praktijk wordt helaas teveel voor ouderen ingevuld en is er weinig tijd om echt aandacht te hebben voor de doelen van ouderen zelf. Die doelen zijn overigens zeer uiteenlopend, van geruststelling t.a.v. mogelijke behandelingen, het behandelen van pijn of vergroten van mogelijkheden tot sociale contacten. En het meest voorkomende doel was écht de wens zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. 

 

Hoe zie je de toekomst van ons vak?

Ik denk dat een belangrijk onderdeel zal zijn dat we de huisarts meer gaan ondersteunen voor de thuiswonende ouderen. Dat je als specialist ouderengeneeskunde die rol goed kunt pakken door te vragen in bijvoorbeeld gezamenlijke MDO’s naar wat voor de oudere zelf nu belangrijk is en wat zij daarvoor nodig hebben. Wij zien daarin ook meer mogelijkheden (ook t.a.v. stoppen van behandelingen) dan de andere mensen aan de MDO-tafel. 

 

Pieker je wel eens?
Jazeker. Nu de verdediging dichterbij komt, merk ik dat ik het wel spannend vind. Ik ben heel blij dat het door kan gaan met 30 mensen in de zaal. Het zal voor alle geïnteresseerden te volgen zijn via de livestream op dinsdag 7 juli om 14.30 uur

 

Wat is je motto?

“De enige aanname die je moet hebben, is dat je niet weet hoe het zit.”