Landelijke onderwijscommissie

VASON heeft een landelijke onderwijscommissie opgericht om het onderwijs van de vijf opleidingsinstituten Ouderengeneeskunde te evalueren en te brainstormen over onderwijsgerelateerde thema’s.

 

Van ieder instituut (AmsterdamUMC - locatie VUmc (GERION), Universitair Medisch Centrum Groningen, Maastricht University, Radboudumc Nijmegen (VOSON) en Leids Universitair Medisch Centrum (SOOL)) nemen er aios deel aan de commissie. Deze aios zijn een afvaardiging vanuit de regionale onderwijscommissie (ROCie of jaarvertegenwoordiging) van de opleidingsinstituten. De regionale onderwijszaken worden landelijk besproken. Waar nodig worden signalen teruggekoppeld naar SOON (de overkoepelende organisatie van de landelijke opleiding Ouderengeneeskunde) via de landelijke curriculumcommissie van SOON of tijdens bestuurlijke overleggen tussen SOON en VASON.

 

Eenmaal per kwartaal vergadert de landelijke onderwijscommissie ’s avonds via een digitale meeting. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder anderen de opbouw van de opleiding, de mogelijkheid tot parttime werken in de verschillende stages de medische verrichtingenlijst en het wetenschappelijk onderzoek.

 

Huidige commissieleden:

Eveline Heesterbeek VOSON (Voorzitter)
Maaike van den Dool, SOOL
Jorn Groet SOOL
Gerieke Veenstra UMCG
Janine Hogewoning GERION
Yvonne Schuller GERION
Inge Bobbert MUMC (Bestuurslid VASON)
Eva Papenhuijzen GERION (Bestuurslid VASON)

 

Heb jij een vraag of een opmerking voor de landelijke onderwijscommissie?

Mail dan naar onderwijscommissievason@gmail.com.