Landelijke onderwijscommissie

VASON heeft een landelijke onderwijscommissie opgericht om het onderwijs van de drie opleidingsinstituten te evalueren en te brainstormen over nieuwe onderwijsmethoden.

 

Van ieder instituut (VOSON, GERION en SOOL) nemen er twee aios deel aan de commissie.
Deze aios hebben ook een rol in de regionale onderwijscommissie (ROCie of jaarvertegenwoordiging). Regionale informatie over het onderwijs wordt landelijk besproken en indien nodig teruggekoppeld naar SOON tijdens bestuurlijke overleggen.

Eenmaal per kwartaal vergadert de landelijke onderwijscommissie ’s avond onder het genot van een hapje en een drankje op een centraal gelegen plek in Nederland. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder anderen de opbouw van de opleiding, de medische verrichtingenlijst  en wetenschappelijk onderzoek.

 

Onderwijscommissie

 

Huidige commissieleden:

Klaas Jan Feijen (voorzitter, GERION)

Marwi Bos (secretaris, VOSON)

Paul Heuvelmans (VOSON)

Joanne Hogendoorn (SOOL)

Irina ten Klooster (SOOL)

Anoek Aben (bestuurslid VASON, VOSON)

 

Heb jij een vraag of een opmerking voor de landelijke onderwijscommissie?

Mail dan naar onderwijscommissie@vason.nl