Prikkelende perikelen

De commissie Politiek & Maatschappij van VASON houdt zich bezig met maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die raken aan ons werk als specialist ouderengeneeskunde (in opleiding). In het kader van deze visie publiceren wij vanaf nu regelmatig een onderwerp in de nieuwsbrief van VASON (met een verwijzing naar de website). Dit heeft als doel aios te prikkelen om een eigen mening te vormen over ‘prikkelende perikelen’. Hieronder vind je de artikelen over prikkelende perikelen.