Skip to main content

ALV december 2023 (digitaal)

Op 12 december 2023 vond onze halfjaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats via Zoom. Tijdens de ALV werden Lisa en Wouter officieel ingestemd als bestuurslid, en er werd goedkeuring verleend voor het jaarplan en de begroting. Daarnaast is er teruggeblikt op het afgelopen jaar. Helaas was het aantal aanwezigen tijdens de ALV dan gebruikelijk. We vinden draagvlak voor de voorgestelde plannen en inspraak van de leden erg belangrijk en zouden daarom graag meer leden zien en spreken bij de ALV. Heb jij een idee hoe we meer leden kunnen aantrekken om de ALV bij te wonen? Laat het ons weten door een mail te sturen naar bestuur@vason.nl