Skip to main content

Organogram

Vason organogram 2021

Toelichting bij het organogram

Alle artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde zijn bij de start van de opleiding automatisch lid van VASON. Alle aios worden uitgenodigd deel te nemen aan de algemene ledenvergadering (ALV), het hoogste orgaan van de vereniging. Hieruit worden leden voor het (dagelijks) bestuur gekozen en benoemd. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over genomen beslissingen.

Het bestuur streeft naar het bereiken van de vastgestelde missie en heeft de hieruit voortvloeiende taken verdeeld over pijlers. Binnen elke pijler wordt contact gehouden met interne commissies. Met de aios die zich als vertegenwoordiger voor de opleiding inzetten bij externe commissies wordt jaarlijks contact opgenomen.  

Aios vertegenwoordigers worden volgens een uniforme sollicitatieprocedure door het bestuur aangesteld voor interne commissies. Voor de externe commissies zal VASON op verzoek de vacature verspreiden onder haar leden.

Tijdens de ALV worden aios vertegenwoordigers voorgesteld en veranderingen in de vertegenwoordiging medegedeeld.