Skip to main content

UNO's

SANO vormt een samenwerkingsverband tussen de zes Academische Netwerken Ouderenzorg in Nederland, die ieder weer een samenwerkingsverband vormen tussen een universiteit of universitair medisch centrum en zorgorganisaties in de regio.

 

SANO

 

SANO werkt met kennis als basis aan de kwaliteitsverbetering van de langdurige zorg aan cliënten verbonden aan zorgorganisaties. Professionals in de ouderenzorg en de chronische zorg hebben belang bij continue kennisontwikkeling, die hen in staat stelt deskundige zorg te verlenen aan (oudere) cliënten met meerdere ziekten. Elk van de zes Academische Netwerken Ouderenzorg zorgt door nauwe samenwerking tussen wetenschappers en professionals voor een effectieve kennisontwikkeling, kennisverspreiding en kennisimplementatie. De intensieve samenwerking tussen de zes netwerken onderling leidt tot een grotere beschikbaarheid van kennis voor professionals in het hele land.

 

Er zijn 6 Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg, met elk een hoogleraar ouderengeneeskunde per faculteit. Bij elk van deze faculteiten is ook een Universitair Netwerk Ouderengeneeskunde (UNO) opgezet. Een UNO is een samenwerking tussen een faculteit en meerdere zorginstellingen (o.a. verpleeghuizen, maar ook thuiszorg). In deze samenwerking wordt een gezamenlijke onderzoeksagenda opgesteld, vergelijkbare data verzameld etc. Klik op het logo van een UNO voor meer informatie. Elke faculteit heeft haar eigen gebieden waarin ze de laatste jaren onderzoek heeft gedaan, of waarmee ze de komende jaren aan de slag gaat. Uiteraard wordt er ook samengewerkt tussen de faculteiten en hoogleraren. 

 

Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg 

RadboudUMC, afdeling eerstelijnsgeneeskundeUKON logo payoff rgb kader wit 400x136

Hoogleraar ouderengeneeskunde, in het bijzonder de langdurige zorg:
prof. R.T.C.M. Koopmans (Raymond)

Onderzoeksgebieden: Dementie (probleemgedrag & psychofarmaca), Palliatieve zorg

 

Logo AWO ZL 400x230

  Maastricht University, afdeling  Huisartsgeneeskunde

  Hoogleraar verpleeghuisgeneeskunde:
  prof. J.M.G.A. Schols (Jos)

  Onderzoeksgebieden: Zorginnovatie, Hartfalen

 

 

 

 

LUMC Leiden, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskundelogos 04 1

Hoogleraar in de Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde: Prof. W.P. Achterberg (Wilco)

Onderzoeksgebieden: Pijn bij dementie, Geriatrische revalidatie zorg

 

 

 

logos 05 1VUmc Amsterdam, Afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg: Prof. C.M.P.M. Hertogh (Cees)

Onderzoeksgebieden: Ethiek, Dementie/probleemgedrag, Infecties (in samenwerking met RIVM), Mondzorg (in samenwerking met ACTA)

 

 

UMCG Groningen, Afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskundelogos 03 1 300x164

Hoogleraar ouderengeneeskunde en dementie: Prof. S.U. Zuidema (Sytse)

Onderzoeksgebieden: Zorginnovatie, Dementie (psychosociaal, psychofarmaca), Medicatieveiligheid

 

 

logos 06 1Tilberg University

Hoogleraar Ouderenzorg: Prof. dr. Katrien G. Luijkx