Skip to main content

Kascommissie

De kascontrolecommissie heeft als taak om jaarlijks de financiën van de vereniging te controleren. De goedkeuring van de kascontrolecommissie is nodig voordat de jaarrekening voorgelegd kan worden aan de ALV. De commissie bestaat uit 2 aios, die bij voorkeur enige ervaring hebben met financiën (zoals bijvoorbeeld een voormalig penningmeesterschap). De commissieleden kunnen er voor kiezen deze functie één of meerdere jaren uit te voeren.