Skip to main content

Vacature kascommissie

Vind je het leuk inzicht te krijgen in de financiele stromingen van een vereniging en je met de controle van de begroting en financien bezig te houden? Meld je dan als kandidaat voor de kascommissie van VASON. Minimaal een keer per jaar controleert de kascommissie de jaarstukken van het bestuur die de penningmeester heeft opgemaakt. Hiervoor komt de commissie samen om de stukken door te nemen eventuele vragen met de penningmeester te bespreken en advies uit te brengen. Daarnaast is er altijd op aanvraag inzicht te verkrijgen in de financiën van VASON. Deze commissie is het belangrijkste controleorgaan van onze vereniging en het is een leuke bijdrage als aios binnen VASON, zonder dat het veel tijd kost. Een bijkomend voordeel is dat je de aftekening "maatschappelijk handelen" krijgt voor je opleiding. 

Heb jij interesse? Stuur je motivatie naar bestuurvason@gmail.com

logo vason