Skip to main content

Vacature SOON landelijke curriculum- en module commissie

Wil jij bijdragen aan goed landelijk onderwijs voor aios ouderengeneeskunde? Meld je aan!

Bij SOON wordt het landelijk onderwijs ontwikkeld en uitgevoerd. Met goed onderwijs willen we jullie voorbereiden op jullie toekomst als specialist ouderengeneeskunde. Wij vinden het belangrijk en waardevol dat aios meedenken over de invulling van het landelijke onderwijs en de afstemming met het lokale onderwijs.

Vanwege het afstuderen van een aantal aios, zoeken wij 1e of 2e jaars aios die willen participeren in een van de volgende landelijke commissies:

  • De landelijke curriculumcommissie ouderengeneeskunde: aios van Maastricht University of UMC Groningen [SOOL, VOSON en GERION zijn vertegenwoordigd]
  • De landelijke modulecommissie Ambulante GGZ *
  • De landelijke modulecommissie Leiderschap & Organisatie *

* In de landelijke curriculumcommissie zien we liefst vanuit elk instituut één aios participeren. Voor de modulecommissies zoeken we een aios ongeacht het instituut.

De landelijke curriculumcommissie vergadert 5 per jaar (4 x online, 1 x in Utrecht). Vergaderingen duren maximaal 3 uur, exclusief voorbereiding. Taak van de landelijke curriculumcommissie is het monitoren van de kwaliteit en samenhang van het lokale en landelijke cursorisch onderwijs, incl. de STARtclass.

De landelijke modulecommissies vergaderen 3 à 4 x per jaar online (1 à 1,5 uur per overleg, exclusief voorbereiding). De modulecommissies dragen zorg voor de inhoudelijke programmering van de landelijke onderwijsprogramma’s in samenhang met het lokale onderwijs. De modulecommissies rapporteren aan de landelijke curriculumcommissie.

Praktische informatie

  • Voor deelname ontvang je een certificaat ‘maatschappelijk handelen’ van SOON, dat aan je e-portfolio toegevoegd kan worden.
  • Bij vergaderingen op locatie is er een reiskostenvergoeding.
  • Voor geïnteresseerde aios is er informatie over de doelstelling, werkwijze en samenstelling van de landelijke curriculumcommissie en de verschillende modulecommissies beschikbaar.

Voor aanmelding of meer informatie kun je terecht bij SOON:

  • Kristin ten Have, programmacoördinator landelijk cursorisch onderwijs, k.tenhave@soon.nl
  • Corinne de Ruiter, voorzitter landelijke curriculumcommissie/programmaleider module Leiderschap & Organisatie. c.deruiter@soon.nl

SOON