Skip to main content

Update cao onderhandelingen

Vanaf maart hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden na eerder beider inzet te hebben gepresenteerd. Op het punt salariëring zijn de onderhandelingen tijdelijk vastgelopen. De SBOH wilde de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) voor 2016 afwachten die deze zomer definitief zou zijn. Inmiddels hebben wij van de SBOH bericht gekregen dat de indexcijfers bekend zijn en zullen onze cao onderhandelingen spoedig worden hervat.

We houden jullie op de hoogte!