Extern

VASON voorziet middels een sollicitatieprocedure ook in aiosleden voor externe commissies. 

 

Werkgroep Zorg 2025 

zorg2025 logo
 

 

PasfotoWGZorg2025Commissielid Werkgroep 2025: Ellen Steffek - van der Leest aios SO

Werkgroep waar jonge zorgprofessionals nadenken over de toekomst van de zorg.

Deze werkgroep heeft als doel de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand te houden, waarbij kwaliteit van zorg voor de patiënt centraal blijft staan.

De werkgroep heeft haar visie op de toekomst van het zorglandschap in Nederland gepubliceerd in drie visie-documenten ‘Coach, cure & care 2025’, ‘Coaching, who cares?' en 'Bridge the g@pp'.

 

 

 

SBOH Beachdag

SBOH LOGO rgb

In samenwerking met de Werkgroep Sport van de LOVAH wordt jaarlijks de SBOH beachdag georganiseerd. Er sluit één aios ouderengeneeskunde aan in deze commissie voor de organisatie. Inmiddels is de dag een geslaagde traditie geworden, waarbij ook het aandeel aios ouderengeneeskunde steeds groter wordt. 

 

Commissies Verenso

verenso logo

In verschillende commissies van Verenso zijn ook aiosleden betrokken. In samenwerking met Verenso wordt gezocht naar geschikte aios kandidaten om deze functies te vervullen.

 

RuthBolierCommissielid Werkgroep Richtlijn Ontwikkeling(WRO): Ruth Bolier, aios SO GERION

Sinds november 2019 participeer ik als AIOS-lid in de Werkgroep Richtlijn Ontwikkeling (WRO) van Verenso, onder leiding van voorzitter Martin Smalbrugge. Wij houden ons bezig met het continue proces van richtlijnontwikkeling, door Verenso zelf maar veelal ook in samenwerking met andere beroepsverenigingen zoals de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en andere specialismen. De uitvoering wordt door afzonderlijke werkgroepen gedaan. De WRO stuurt in onderwerpkeuze, prioritering en aan de procesmatige kant van de ontwikkeling van de richtlijnen. Tevens bekijken we welke externe (door anderen opgestelde) richtlijnen door Verenso geautoriseerd kunnen worden. We vergaderen vijf keer per jaar.

https://www.verenso.nl/over-verenso/vereniging/commissies/werkgroep-richtlijn-ontwikkeling

 

Regionale onderwijscommissie

Elk opleidingsinstituut heeft een eigen onderwijscommissie. Deze commissie is de stem van de lokale aios SO. De commissie bespreekt actuele problemen betreffende de onderwijsinvulling en communicatie met het opleidingsinstituut.

 

Onderwijscommissie SOON

soon zonder tekst

SOON heeft als doel een optimale samenwerking tussen de opleidingsinstituten voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en wil daarmee ook voorwaarden creëren voor een kwalitatief hoogstaande opleiding. Hier is in 2018 een onderwijsommissie voor in het leven geroepen, waar nog nadere invulling aan zal worden gegeven.

  

Capaciteitsorgaan

Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de opleidingscapaciteit van de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen en rapporteert hierover aan de zorgsector en de overheid.