Trek op tijd aan de bel; 'als het even teveel is'

Als het allemaal wat tegenzit of de opleiding ineens zo zwaar lijkt, wat kan je dan doen en hoe voorkom je erger? Lees verder om te zien wat je dan kan doen én dat je er niet alleen voor staat.

 

Voor problemen met de opleiding zelf kun je meer lezen op klachten en geschillen.

 

Begon je heel energiek en enthousiast aan de opleiding en heb je steeds meer het idee dat die energie opraakt? Dat die ene patiënt die je vandaag extra moet zien, écht de druppel is. Klaag je veel naar je omgeving over hoe zwaar het allemaal is? Of heb je twijfels of je wel goed hebt gedaan aan deze beroepskeuze? Dan kan het zijn dat je eigenlijk te maken hebt met overbelasting.

 

Herkenning?!

Je hoeft je dan niet alleen te voelen, want volgens een recente peiling onder ziekenhuis aios zijn er heel veel aios met klachten van burnout, zie het rapport van de Jonge Specialist, en het artikel erover in medisch contact. Een kwart van de aios heeft klachten van uitputting en velen ervaren moeite met de werk-privé balans.

Ook in een peiling onder onze eigen leden eind 2015/begin 2016 blijkt er veel behoefte te zijn aan een steuntje in de rug, zoals een training werk/prive (45%) of training time management (41%).

 

De afgelopen jaren viel 25-30% van de aios ouderengeneeskunde uit tijdens de opleiding. Meer hierover lees je in het sociaal jaarverslag van de SBOH. Dit heeft uiteenlopende redenen (niet alleen overbelasting uiteraard). Om te zien waar andere aios zoal tegenaan liepen en wat de reden was voor de redelijk hoge uitval tijdens onze opleiding, heeft de SBOH in 2013/2014 een uitvoerig onderzoek laten uitvoeren. Het gaat om een focusgroep onderzoek door het RadboudUMC met toenmalige aios en opleiders. Hieruit kunnen diverse knelpunten of verklaringen gehaald worden, veelal waarschijnlijk herkenbaar voor jou als aios. Zo is het gebrek aan protocollen in ons werk genoemd, en het daarbij soms moeten ‘zoeken’ of je goed aan het werk bent en of je besluiten kloppen. Ook lijkt er in het curriculum nog (te) weinig aandacht voor medisch leiderschap, wat je bijvoorbeeld goed kunt gebruiken in het (aan)sturen van een MDO of afdelingsteam. Daarnaast lijken de verschillen tussen opleidingsplaatsen of opleiders soms groot. Tijdens de ziekenhuisstage de meeste uitval te ontstaan. Verklaringen hiervoor zouden het uit elkaar liggen van verwachtingen van opleiders en aios kunnen zijn. Overall lijkt het door de hoge werkdruk moeilijk te zijn om dan aan te geven waar je grenzen liggen. Als laatste opvallend terugkerend punt wordt het soms lastig ervaren dat je mentor of docent diverse (mogelijk conflicterende) rollen heeft te vervullen, zoals vertrouwenspersoon, coach en beoordelaar. Uiteraard is VASON steeds in gesprek met de SBOH en SOON om deze problemen aan te kaarten en op te lossen. Lees hier het hele rapport van RadboudUMC.

 

Dus heb je het gevoel op je tenen te lopen? Dan ben je niet alleen. Maar het is wel belangrijk om hier tijdig iets aan te doen!

 

Gaat het echt niet meer?

Als het echt niet meer gaat, dan is het goed je te melden bij onze werkgever. Hier kun je je ziek melden. Lees in het verzuimprotocol hoe je zelf contact kunt opnemen met de bedrijfsarts. Dit kan ook al zonder dat je je ziek gaat (of wilt) melden. De bedrijfsarts kijkt samen met jou naar een oplossing voor werkonderbreking en/of werkhervatting. Ook voor andere regelingen over verzuim en wat je rechten en plichten lees je het verzuimprotocol van de SBOH.

Een oplossing vanuit de bedrijfsarts kan zijn om deel te nemen aan de cursus PIT-stop (over Gedrags- en communicatie- interventies gericht op effectief functioneren) of individuele coaching te volgen. Meer informatie over de PIT-stop vind je hier. 

 

Een andere mogelijkheid voor het inschakelen van individuele coaching is via onze arbeidsongeschiktheidsverzekering Movir. Zij bieden je via een professioneel netwerk van coaches (dus vaak wel eentje redelijk bij jou in de buurt) maximaal 6 gesprekken/ jaar gratis aan! Ook deze coaches zijn vaak gespecialiseerd in WO-opgeleide jonge mensen die tegen hun eigen grenzen aan lopen. Zie voor meer informatie de Movir-elestia site.

 

Op tijd aan de bel

Veel beter is het natuurlijk om er op tijd bij te zijn! Primaire (verzuim)preventie dus. Hiervoor zijn vele mogelijkheden, denk vooral aan het tijdig bespreekbaar maken van je grenzen op het werk.