Jaarverslagen

Statuten

De statuten zijn in 2022 herzien. In de statuten staat onder andere opgenomen dat VASON zich inzet voor het behartigen van de belangen van aios ouderengeneeskunde en het bevorderen van contacten tussen aios onderling. Daarnaast staat hierin vastgelegd hoe bestuursleden worden benoemd, hoe en wanneer besluitvorming in de ALV plaatsvindt en wanneer aios lid af worden.

 

pdfStatuten VASON

 

Jaarverslag

De jaarverslagen van afgelopen jaren zijn hier te raadplegen. De jaarverslagen bevatten alle relevante activiteiten uit het betreffende jaar en een korte toelichting op de plannen voor het eerstvolgende jaar.

 

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

 

Voor notulen van commissie vergaderingen of speerpunten kan je mailen naar bestuurvason@gmail.com!