Partners

VASON is belangenbehartiger van alle AIOS ouderengeneeskunde. Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren werken wij met onderstaande gesprekspartners samen:

 

SBOH voor website soon zonder tekst logo verenso
De werkgever voor AIOS Ouderengeneeskunde Samenwerkingsverband van de drie opleidingsinstituten Beroepsvereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde
rgs logo cgs logo capaciteitsorgaan
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten, handhaaft regelgeving voor opleidingen en (her)registratie College Geneeskundige Specialismen, stelt regels vast voor opleidingen en (her)registratie van medisch specialisten Capaciteitsorgaan, onderzoekt opleidingscapaciteit voor medische vervolgopleidingen
ouderengeneeskunde header LAD VvAAlogo
  Landelijke vereniging van artsen in dienstverband  Vereniging voor arts en auto

 

 

SOPortaal

 

 

 

WT SM logo totaal blauw250px

 
SO Portaal  Schola Medica  

 

 

Onze zusterverenigingen:

 

 lovah VAAVG logo  jnvkg 
 Vereniging voor huisartsen in opleiding Vereniging voor Artsen in opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Vereniging voor klinisch geriaters in opleiding 

 

 

Basisartsen die willen solliciteren voor de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde verwijzen wij naar de webite van SOON