Skip to main content

(Bijna) klaar: tips voor afstuderen

Registratie RGS

  • Om als Specialist Ouderengeneeskunde na de opleiding aan de slag te kunnen moet je je registreren bij het RGS. Begin op tijd met de registratie in de laatste fase van je opleiding zeker wanneer je aansluitend aan de opleiding start met werken. De registratie neemt namelijk de nodige tijd in beslag.
  • Wanneer je bijna klaar bent met de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde heb je een eindverklaring (C-formulier) nodig, vanuit de opleiding, waarmee je je bij het RGS kan registeren als Specialist Ouderengeneeskunde. Aan deze registratie zijn kosten verbonden.

Een aios die zijn of haar opleiding heeft afgerond moet zich binnen een maand registreren als geneeskundig specialist of profielarts. De periode waarbinnen een aios met terugwerkende kracht als specialist of profielarts wordt ingeschreven, wordt bekort van drie maanden naar één maand.

Automatische beëindiging lidmaatschappen

Na afronding van je opleiding stoppen automatisch de lidmaatschappen bij verschillende instanties, zoals VASON, LAD en VvAA. Het lidmaatschap bij Verenso loopt automatisch door. Let hier op! Je ontvangt nu zelf thuis een factuur hiervoor. Ook stoppen diverse abonnementen die de SBOH voor jou vergoedde, zoals die van het NTVG en het Medisch Contact. Ook je arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Movir loopt hiermee af.

Kijk dus goed naar de arbeidsvoorwaarden bij je nieuwe werkgever en bekijk of extra verzekeringen b.v. nodig zijn. Daarnaast is het lidmaatschap bij Verenso wellicht ook een handige optie voor je herregistratie. Bezoek voor verdere informatie www.verenso.nl