Beleidsplannen

De beleidsplannen zijn hier te raadplegen. De beleidsplannen bevatten de visie en beleid vanuit het VASON bestuur voor aankomend jaar/jaren. 

 

Eind 2019 heeft VASON haar missie en visie aangescherpt om deze toekomstbestendiger te maken. Dit heeft tevens geleid tot een nieuw meerjarenbeleidsplan. Hierin staan onze doelen tot 2023 geformuleerd. Het thema professionalisering staat hierbij centraal, zodat wij de aios nog zichtbaarder kunnen vertegenwoordigen.

 

 

business idea diagram innovation 40218