Skip to main content

Beleidsplannen

Op deze pagina vindt u het VASON jaarplan voor 2024. Het is een jaarplan waar we trots op zijn. Het betreft een plan vol doelen om VASON tot een hoger niveau te tillen. Tijdens het maken van het jaarplan hebben we de missie, visie, portefeuilles en doelen van VASON die reeds bekend waren onder de loep genomen. Om het overzicht te bewaren hebben we de missie (in een licht aangepaste vorm) behouden, de visie en portefeuilles samengebracht tot vijf hoofdonderwerpen, en de doelen aan de hoofdonderwerpen gekoppeld.

Dit is het eerste jaarplan, want voorheen werkten we met een driejarig meerjarenplan. De reden dat we dit jaar hebben gekozen voor een jaarplan is omdat het VASON bestuur een redelijk hoog verloop van bestuursleden heeft doordat we een driejarige opleiding volgen. Dit betekent dat een meerjarenbeleidsplan vaak geschreven is door mensen die het bestuur al hebben verlaten bij de uitvoering van het plan. Daarom achten we een jaarplan meer passend. Daarnaast zagen we dat het meerjarenbeleidsplan op den duur niet meer op de actuele situatie toepasbaar was.

pdfJaarplan_VASON_2024.pdf