Organogram

Organogram

 

Toelichting bij het organogram

Alle artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde zijn bij de start van de opleiding automatisch lid van VASON. Alle AIOS worden uitgenodigd deel te nemen aan de algemene leden vergadering (ALV), het hoogste orgaan van de vereniging. Hieruit worden leden voor het (dagelijks) bestuur gekozen en benoemd. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over genomen beslissingen.

 

Het bestuur streeft naar het bereiken van de vastgestelde missie en heeft de hieruit voortvloeiende taken verdeeld over pijlers. Binnen elke pijler wordt contact gehouden met interne commissies (boven de streep) en externe partijen (onder de streep), waarin AIOS als vertegenwoordiger van de vereniging optreden.

 

AIOS vertegenwoordigers worden volgens een uniforme sollicitatieprocedure door het bestuur aangesteld voor interne commissies. AIOS die als vertegenwoordiger plaatsnemen in externe commissies worden door het bestuur voorgedragen aan de betreffende externe partij. Tijdens de ALV worden AIOS vertegenwoordigers voorgesteld en veranderingen in de vertegenwoordiging medegedeeld.