Skip to main content

Procedure

Algemene toelichting procedure met betrekking tot vacatures.

Vanuit VASON worden zowel vacatures uitgezet voor functies binnen het bestuur, in commissies binnen VASON, als vacatures voor commissies van externe partijen (Verenso, SOON en de LAD).

De vacatures worden uitgezet onder alle aios middels de nieuwsbrief, website en social media. We willen iedere geïnteresseerde aios de kans geven om te reageren. Wij vragen hierbij om een korte motivatie en je CV.

Bestuursleden VASON

Nadat de binnengekomen reacties zijn bekeken door het bestuur wordt besloten wie er worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Bij het sollicitatiegesprek zullen minimaal twee bestuursleden aanwezig zijn. Op basis van de sollicitatiegesprekken wordt een aios gekozen voor de functie en volgt een verdere kennismaking met het gehele bestuur. De betreffende aios wordt vervolgens voorgedragen tijdens de eerst volgende ALV en wordt dan, bij goedkeuring, geïnstalleerd als nieuw bestuurslid.

Functies binnen commissies van VASON

Nadat de reacties zijn bekeken zal de procedure wisselend zijn per functie. Indien het een vacature betreft voor een bestaande commissie, dan zal de commissies samen met het verantwoordelijke bestuurslid van uit VASON bekijken welke kandidaten geschikt zijn en hen uitnodigen voor een gesprek. Bij het sollicitatiegesprek zal altijd één bestuurslid van VASON aanwezig zijn. De betreffende commissie mag de overige invulling van het sollicitatiecomité bepalen.

Indien de vacature om een enkele positie gaat of om een nieuw op te richten commissie, dan zullen tijdens het sollicitatiegesprek 2 bestuursleden van VASON aanwezig zijn.

Functies buiten VASON

Met externe partijen heeft VASON de afspraak om  de vacature uit te zetten en de werving uit te voeren. Na aanmelding volgen sollicitatiegesprekken met bestuursleden van VASON, soms aangevuld met personen van de betreffende externe partij. Indien de externe partij niet aanwezig is, zal de meest geschikte kandidaat door het bestuur gekozen worden en worden voorgedragen aan de externe partij.