Algemene informatie

Algemene toelichting procedure met betrekking tot vacatures

Vanuit VASON worden zowel vacatures uitgezet voor functies in commissies binnen VASON als vacatures voor commissies van externe partijen (Verenso, SOON en de LAD).

De vacatures worden uitgezet onder alle aios middels de nieuwsbrief en website, zodat iedere geïnteresseerde aios kan reageren. Wij vragen hierbij ook om een korte motivatie en je CV, zodat we mede op basis van deze gegevens kunnen beoordelen wie geschikt is voor de vacante functie.

Bestuursleden VASON

Nadat de binnengekomen reacties zijn bekeken door het bestuur wordt besloten wie er worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Bij het sollicitatiegesprek zullen minimaal twee bestuursleden aanwezig zijn. Op basis van de sollicitatiegesprekken wordt een aios gekozen voor de functie en volgt een verdere kennismaking met het gehele bestuur. De betreffende aios wordt vervolgens voorgedragen in de ALV en wordt dan, bij goedkeuring, geïnstalleerd als nieuw bestuurslid.

Functies binnen VASON

Nadat de reacties zijn bekeken zal de procedure wisselend zijn per functie. Indien het een vacature betreft voor een bestaande commissie, dan zal een commissielid samen met het verantwoordelijke bestuurslid bekijken welke kandidaten geschikt zijn en hen uitnodigen voor een gesprek.

Indien de vacature om een enkele positie gaat of om een nieuw op te richten commissie, dan zullen tijdens het sollicitatiegesprek 2 bestuursleden van VASON aanwezig zijn.

Functies buiten VASON:

Met externe partijen heeft VASON de afspraak om  de vacature uit te zetten en de werving uit te voeren. Na aanmelding volgen sollicitatiegesprekken met bestuursleden van VASON, soms aangevuld met personen van de betreffende externe partij. Indien de externe partij niet aanwezig is, zal de meest geschikte kandidaat door het bestuur gekozen worden en worden voorgedragen aan de externe partij.