Curriculum

Wil je meer informatie vinden over de inhoud van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde dan kun je hiervoor terecht op de website van SOON, www.soon.nl.

 

Ieder opleidingsinstituut heeft een afvaardiging van aios die deelneemt aan de periodieke besprekingen en evaluaties van de opleiding. Hierin wordt onder andere aandacht besteedt aan het evalueren van de kwaliteit van de opleiding en inspiratie voor nieuwe ideeën uitgewisseld.

 

Sinds 2017 is er een landelijke onderwijscommissie. Deze commissie heeft als doel de krachten en kennis van de aios van de drie opleidingsinstituten te bundelen, waarbij meer overzicht wordt verkregen wat er op landelijk niveau speelt en bereikt kan worden.

 

Lijkt het jou ook inspirerend om nauw betrokken te zijn bij de opleiding en aios hierin te vertegenwoordigen? Kijk wat de mogelijkheden zijn binnen je eigen opleidingsinstituut. Heb je interesse in de landelijke onderwijscommissie, neem dan contact op met het bestuur van VASON, via bestuur@vason.nl