Archief

 

VASON heeft het jaarverslag van 2019 afgerond.

 

In de bijlage kunnen jullie lezen wat er in 2019 allemaal is gebeurd binnen VASON! Dankzij jullie heeft VASON weer ontzettend veel hoogtepunten beleefd met o.a. de allereerste skireis, trainingen onderhandelen, de landelijke aios dag, het EuGMS congres in Krakau en de singelloop in Utrecht! We hebben ontzettend veel zin om het komende jaar weer vol enthousiasme voor jullie aan de slag te gaan! Al met al was het een fantastisch jaar waar we trots op mogen zijn. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder onze actieve leden. Namens VASON bedankt voor jullie betrokkenheid en inzet!

 

jaarverslag2019

 

 

Maastricht University is van plan om, onder de vlag van VOSON, per september 2019 te starten met het aanbieden van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Volg jij de opleiding via VOSON en vind jij het leuk om mee te denken en het onderwijs mee vorm te geven? Stuur dan een e-mail naar bestuur@vason.nl.

…Toch? 

Als aios hoop je natuurlijk dat je zonder problemen door de opleiding heen stroomt, maar soms ontstaan er gaandeweg problemen.

Bijgaand het jaarverslag 2017 van VASON! In het jaarverslag wordt uitvoerig teruggeblikt op het afgelopen jaar. Ook is een vooruitblik opgenomen naar het komende jaar. 

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van het jaarverslag, neem dan gerust contact op via bestuur@vason.nl

 

pdfJaarverslag 2017

Een aios die zijn of haar opleiding heeft afgerond moet zich vanaf 1 januari 2018 binnen een maand registreren als geneeskundig specialist of profielarts. De periode waarbinnen een aios met terugwerkende kracht als specialist of profielarts wordt ingeschreven, wordt bekort van drie maanden naar één maand.

 

Zoals je misschien al weet, is dit een jubileumjaar voor VASON. Daarom blazen we leven in een oude traditie van samenkomen: een landelijke aios dag! 

Na bijna een jaar aan voorbereidingen, organisatie en voorpret was het op Hemelvaartsdag eindelijk zo ver: de lustrumreis van VASON!

Op vrijdag 7 april jongst leden hebben we samen met Verenso en VvAA een zeer geslaagde startersdag georganiseerd. Nadat iedereen gemoedelijk van een welkomsdrankje genoot werd de dag succesvol en inspirerend geopend door Carrol Terleth, directeur van Verenso.

Iedere maand krijgen aios een persoonlijk budget. Hier lees je waar je het voor kan gebruiken, en waarom dat zo belangrijk is!

Op de valreep voor het nieuwe jaar, is er op 22 december 2016 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de CAO voor AIOS ouderengeneeskunde en huisartsgeneeskunde, voor de jaren 2016-2017.

In 2017 viert VASON haar vijfde lustrum. Onderdeel van het lustrumjaar betreft een lustrumreis.

Het verpleeghuis komt regelmatig in het nieuws, maar de mensen die er wonen komen niet zo vaak aan het woord. Daar moet verandering in komen! Een AIOS en Specialist Ouderengeneeskunde willen, samen met jou en 60 mensen die in een verpleeghuis wonen, laten zien hoe het leven er écht uitziet als je niet meer thuis woont. 

Afgelopen woensdag vond het symposium ‘Samen oud’ plaats in het AMC. Dit symposium, voor zowel de AIOS Ouderengeneeskunde van GERION als de HAIO’s van het AMC, werd voor de eerste keer georganiseerd, en werd met veel enthousiasme ontvangen.

Begin dit jaar is VASON samen met de LOVAH en de LAD begonnen met de voorbereidingen van de cao onderhandelingen met de SBOH. De onderhandelingen zijn tijdelijk stilgelegd maar zullen binnenkort worden hervat.

In de zaterdageditie van het Algemeen Dagblad is een reactie te lezen van Daniëlle Gommers en Anne van der Zon, specialisten ouderengeneeskunde, op een interview met Bert Keizer ('Verpleeghuis is de schuur van de losers').

Test je kennis op Facebook en doe mee aan de prijsvraag van SOON

Ben jij de AIOS in jouw groep die altijd op de hoogte is van het nieuws op het gebied van veranderingen op maatschappelijk en/of politiek vlak, dan zijn wij op zoek naar jou! 

Eind 2015/begin 2016 is door VASON een enquête uitgezet onder haar leden om op de hoogte te zijn van de wensen van AIOS Ouderengeneeskunde.  

Al jaren wordt er door de VvAA en LAD een informatiedag georganiseerd voor huisartsen in opleiding ter voorbereiding op de start van hun carrière.