Skip to main content

Binnen maand registreren

Een aios die zijn of haar opleiding heeft afgerond moet zich vanaf 1 januari 2018 binnen een maand registreren als geneeskundig specialist of profielarts. De periode waarbinnen een aios met terugwerkende kracht als specialist of profielarts wordt ingeschreven, wordt bekort van drie maanden naar één maand.

Actuele informatie in registers

Zowel de RGS als het CIBG vinden het belangrijk dat het publiek erop kan vertrouwen dat het BIG-register en het specialistenregister zo actueel mogelijke informatie geven over artsen en specialisten. Inschrijvingen met terugwerkende kracht moeten dan ook zo veel mogelijk worden voorkomen.

Vanaf 1 januari 2018

Op verzoek van de RGS voert het College Geneeskundige Specialismen (CGS) deze wijziging door in de regelgeving. De regelgeving van het CGS over de eerste registratie(-datum) na afronding van de vervolgopleiding in Nederland maakte inschrijving met drie maanden terugwerkende kracht mogelijk. Vanaf 1 januari 2018 wijzigt deze termijn. De voormalig aios moet dan binnen één maand na de laatste opleidingsdag zijn of haar verzoek tot registratie indienen om aansluitend aan zijn of haar laatste opleidingsdag als specialist of profielarts geregistreerd te kunnen worden.

Communicatie

Nog voor het eind van dit jaar ontvangen aiossen, opleiders en (hoofden van) opleidingsinstituten onder andere via MijnRGS bericht over deze wijziging.