Skip to main content

Wetenschap

Vason wil de toegankelijkheid van wetenschappelijke kennis bevorderen voor aios.

Aioto's

Voor de leden van Vason zijn de aioto SO's misschien wel het meest tastbare van de wetenschap om hen heen. Een aioto is een aios ouderengeneeskunde die de opleiding combineert met een promotietraject. Aioto betekent officieel arts in opleiding tot onderzoeker. Vandaar dat we de term aioto SO gebruiken, want ze zijn ook onderweg SO te worden natuurlijk!