Skip to main content

Klachten en geschillen

Als aios hoop je natuurlijk dat je zonder problemen door de opleiding heen stroomt, maar soms ontstaan er gaandeweg problemen. In sommige gevallen lukt het niet meer om met rechtstreekse communicatie tot een bevredigend resultaat te komen. Verschillende problemen leiden tot een verschillende aanpak. Daarom staat hieronder informatie beschreven over diverse mogelijkheden om met je klacht of probleem aan de slag te gaan.

Instituut

Wanneer je een geschil hebt met je opleider kunnen personen vanuit je instituut mogelijk optreden als bemiddelaar, denk hierbij bijvoorbeeld aan je mentor. Indien je geschil betrekking heeft tot de opleiding/instituut ga dan bij de opleiding na of er inhoudelijke functionarissen zijn bij wie je je klacht of ongenoegen kunt uiten.

Aios vertegenwoordiging

Indien je probleem of ongenoegen mogelijk het belang van meerdere aios raakt is het handig om op een andere manier te werk te gaan. Als het gaat om een lokaal probleem kan de plaatselijke onderwijsvertegenwoordiging (JVT, CuCo) hierbij een rol spelen. Zij kunnen het probleem vanuit de aios aankaarten, waardoor het belang mogelijk groter is. Ook kunnen deze problemen vanuit de jaarvertegenwoordiging lokaal, meegenomen worden naar de landelijke onderwijscommissie indien dit nodig is. 

VASON

Wanneer het probleem betrekking heeft op het onderwijs of opleiding, waarbij alle aios landelijk een belang hebben dan is het verzoek of je dit wilt melden bij VASON. Binnen VASON kijken we dan of dit opgepakt kan worden binnen de landelijke onderwijscommissie of dat de aanpak een andere route gaat vergen. Daarnaast kun je bij VASON ook andere zaken aangeven waarover er ongenoegen bestaat, zoals zaken die in de cao geregeld zijn. Wij proberen dan te kijken of het mogelijk is om het probleem boven de persoonlijke situatie te tillen en dus op een structureel niveau onder de aandacht te brengen bij onze gesprekspartners of mee te nemen in een volgende onderhandeling. Je kan ons altijd bereiken via het contactformulier op de website (ideeënbox) of mailen via bestuurvason@gmail.com.

SBOH

Op deze site van de SBOH vind je hier meer informatie over de bedrijfsarts en andere arbozaken.

Geschillencommissie

Op landelijk niveau bestaat er een onafhankelijke geschillencommissie vanuit het KNMG. Bij deze instantie kunnen er klachten worden ingediend door aios en opleiders, wanneer er ongenoegen bestaat over besluit of gang van zaken met betrekking tot de inhoud, duur of vorm van de opleiding. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld beoordelingen, besluit tot beëindigen van de opleiding en kwaliteit van het onderwijs.

Als eis wordt gesteld voordat een klacht in behandeling wordt genomen dat er contact is geweest met een onafhankelijke, bemiddelende partij. Als deze tussenkomst geen oplossing heeft geboden kan er eventueel worden overgegaan op een hoorzitting.

Wanneer je meer informatie wilt over de geschillencommissie ga dan naar: 
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/rgs/wat-doet-de-rgs/bezwaar-beroep-en-geschil/geschillencommissie-geschillenprocedure.htm.