Missie

Het doel van VASON is ‘het behartigen van de belangen van aios {…} in de ruimste zin van het woord’. Dit betekent dat we aios iets willen bieden naast het curriculum. Deze taak - ‘in de ruimste zin van het woord’ - vraagt om een gerichte strategie, zodat duidelijk wordt waar bijvoorbeeld prioriteit ligt. Hiervoor zijn een missie, visie, kernwaarden en strategie bepaald. 

Het uitbreiden van je competenties naast het curriculum, het vormen van een netwerk van toekomstige aios en het zorgen voor inspraak van aios in het curriculum en de cao. Dat is de meerwaarde van VASON.

De vijf geformuleerde strategieën zijn omgezet naar pijlers. Bij elke pijler zijn twee bestuursleden betrokken. 

 

Missie (bestaansrecht en identiteit)

Als vereniging creëren wij voorwaarden voor aios ouderengeneeskunde om zich te ontwikkelen tot bekwame en inspirerende specialisten ouderengeneeskunde.

 

Visie (gewenste droomsituatie)

De specialist ouderengeneeskunde (in opleiding) is een begrip in de gezondheidszorg en in de maatschappij.

 

Kernwaarden (waar geloven we in/waar streven we naar)

-          Versterken van de positie van aios door kennisuitwisseling en professionalisering

-          Vakbekwaamheid door kwalitatief hoogstaand onderwijs en wetenschappelijke onderbouwing

-          Betrokkenheid door verbinding

-          Inspiratie en zichtbaarheid: staan voor het vak

 

Strategie (hoe pakken we het aan?)

  1. Behartigen belangen huidige/toekomstige aios ouderengeneeskunde
  2. Handhaven en bevorderen van de kwaliteit van de opleiding en wetenschappelijk onderzoek
  3. Bevorderen van contacten tussen de aios ouderengeneeskunde door een platform te bieden van en voor aios
  4. Zorg dragen voor competentie ontwikkeling op het gebied van profilering van het vak
  5. Als vereniging zichtbaar, professioneel en toegankelijk zijn voor onze leden en derden