Skip to main content

Missie & strategie.

Het statutair vastgelegde doel van VASON is ‘het behartigen van de belangen van aios in de ruimste zin van het woord’. Dit betekent dat VASON aios iets wil bieden naast het opleidingscurriculum. Om dit doel te bereiken hebben we een missie geformuleerd:

Missie
VASON behartigt de belangen van de aios ouderengeneeskunde en vertegenwoordigt hen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot vooruitstrevende specialisten ouderengeneeskunde.

Strategie
Tijdens de heidag van het bestuur in het najaar van 2023 hebben we een jaarplan geschreven met daarin de onderwerpen waar we ons komend jaar mee bezig willen gaan houden. 

- Kwalitatief onderwijs. 
- Belangenbehartiging. 
- Competentie ontwikkeling aois. 
- Verbinding aios. 
- Toekomst gericht en duurzaam werken. 

Voor elk onderwerk hebben we concrete doelen gesteld en uitgewerkt in het jaarplan. Dat is hier terug te lezen Jaarplan VASON 2024. Alle bestuursleden hebben zich aan één of meerdere onderwerpen gecommiteerd en zullen zich daarvoor gaan inzetten. Onze doelen zullen om de twee maanden of de VASON BV worden geevalueerd.