Roken, het zou verboden moeten worden!

oude man met sigaret

...Toch?

 Roken is een hot topic, zeker in de zorg. In het verpleeghuis staat de kwaliteit van het leven van de patiënten centraal. 

Voor de al jaren rokende patiënt is de mogelijkheid tot het roken van een sigaret het moment waar hij/zij van kan genieten. Wie zijn wij dan om dit genietmoment te verbieden? Aan de andere kant werken er in het verpleeghuis zorgverleners die het recht hebben om zichzelf te beschermen voor de schadelijke gevolgen van de sigarettenrook. Steeds meer verpleeghuispatiënten hebben een eigen appartement/kamer waar het ook als ‘thuis’ moet zijn, ook als dat betekent dat het er blauw staat van de rook.  Wat gaat er dan voor: de gezondheid van de zorgverlener of de kwaliteit van leven van de patiënt?

 

Volgens de Tabakswet (artikel 11a, lid 1) zijn werkgevers verplicht maatregelen te treffen om werknemers in staat te stellen om hun werkzaamheden te verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken door anderen te ervaren.  Maar is de wet ook de wil van de organisatie en van jou als medewerker?

 

Een complex dilemma! Wat zou jij doen als je een wekelijks gesprek hebt met een fervente roker waar de tabak aroma je tegemoet komt zodra je de deur opendoet?