Veiligheid in de opleiding

Als aios hoop je natuurlijk dat je zonder problemen door de opleiding heen stroomt, maar soms ontstaan er gaandeweg problemen.

In sommige gevallen lukt het niet meer om met rechtstreekse communicatie tot een bevredigend resultaat te komen. Verschillende problemen leiden tot een verschillende aanpak. Daarom vind je hier informatie over diverse mogelijkheden om met je klacht of probleem aan de slag te gaan.