Gebruik je persoonlijk budget!

Iedere maand ontvangen alle aios een onkostenvergoeding van €35 (netto). Deze vergoeding wordt met het salaris uitbetaald en mag besteedt worden zonder daarvoor bewijsstukken te hoeven overhandigen.

 

Daarnaast krijgt iedere aios per maand een persoonlijk budget van €63. Van dit budget kunnen we opleiding gerelateerde kosten declareren bij de SBOH, via het daarvoor bestemde declaratieformulier. Je vindt het formulier via deze link: https://www.sboh.nl/opleiding-specialist-ouderengeneeskunde/formulieren. Het bedrag wordt dan bij de volgende salaris betaling overgemaakt. Voor het door de opleidingsinstituten voorgeschreven abonnement op CME online wordt automatisch maandelijks €20 afgehouden op het budget. De overige €43 is naar eigen keuze te besteden, uiteraard mits je het gebruikt voor opleiding relateerde zaken.

 

Het persoonlijk budget bouwt op; geef je het niet uit, dan wordt het bedrag bijgeschreven op je saldo en kan je er later nog aanspraak op maken.

 

Wanneer de opleiding is afgerond is het niet meer mogelijk om uit het persoonlijk budget te declareren. Een eventueel negatief saldo wordt verrekend met het laatst ontvangen salaris. Wanneer je een positief saldo hebt, wordt het saldo bruto uitgekeerd. Dat betekent dat de SBOH eerst de verplichte premies en belastingen afhoudt en de rest aan de aios zal overmaken. Je krijgt dan ongeveer de helft van het resterende saldo netto uitbetaald. Dit is natuurlijk zonde van het persoonlijk budget. Op dit moment blijkt dat aios ouderengeneeskunde gemiddeld zo’n €460 aan persoonlijk budget overhouden aan het eind van de opleiding. Dit is het meest recente cijfer uit 2016. Van dit bedrag is dus ongeveer de helft niet besteed en verdwijnt naar de belasting! NB: er is nog te weinig zicht op de gevolgen van het CME abonnement op de overgehouden ruimte in het persoonlijk budget.

 

De vraag die dan ontstaat is of aios teveel aan persoonlijk budget ontvangen, en of het budget daarom verlaagd zou kunnen worden. VASON vindt dit onwenselijk. Daarom sturen we dit bericht, om de mogelijkheden van het persoonlijk budget nogmaals onder de aandacht te brengen.

 

Kosten die gedeclareerd kunnen worden uit het persoonlijk budget:

-          Reiskosten in verband met cursussen, coaching, congressen/seminars in Nederland

-          Studieboeken en vakliteratuur

-          Cursussen en coaching, bijvoorbeeld ook de kosten van mindfulnesstrainingen en logopedie

-          Congressen/seminars in Nederland en internationale activiteiten

-          De verplicht aan te schaffen instrumenten (let op: deze kunnen alleen gedeclareerd worden de eerste 12 maanden van de opleiding óf de 2 maanden voorafgaand aan de opleiding)

-          Kosten avondmaaltijd bij werkzaamheden in de avond

-          Inschrijving in het register van specialisten ouderengeneeskunde

-          Herregistratie BIG-register

-          Kosten van promotie

 

Uitgebreide toelichting op het persoonlijk budget is te vinden via de volgende link: https://www.sboh.nl/opleiding-specialist-ouderengeneeskunde/personeelsinformatie/89-opleiding-specialist-ouderengeneeskunde/personeelsinformatie-o/222-onkostenvergoeding-vanaf-2013-10504480.