Skip to main content

Akkoord cao

Op de valreep voor het nieuwe jaar, is er op 22 december 2016 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de CAO voor AIOS ouderengeneeskunde en huisartsgeneeskunde, voor de jaren 2016-2017.

Hiermee is ook weer een volgende stap gezet in de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden voor beide groepen, die in 2015 is ingezet.

De belangrijkste resultaten voor de AIOS ouderengeneeskunde zijn:

  • een nabetaling over 2016 van 1,17% over het jaarsalaris. 1,1% hiervan wordt per 1 januari 2017 structureel verwerkt in de salarisschalen, 0,07% is ter compensatie van de pensioenpremie die de SBOH uitspaart doordat het bedrag als een eenmalige uitkering wordt uitbetaald;
  • vervolgens een structurele verhoging van de salarissen per 1 januari 2017 met 1,15%;
  • voor aios ouderengeneeskunde wordt nu ook geregeld dat de onregelmatigheidstoeslag (ORT) wordt doorbetaald tijdens vakantie. Dit wordt gerealiseerd door de vergoeding voor deze diensten te verhogen;
  • de salarisbedragen voor aioto’s (aios die de opleiding combineren met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek) worden vanaf trede 6 extra verhoogd met 150 euro, zodat dit een aantrekkelijke mogelijkheid blijft naast het starten als (waarnemend) huisarts of als specialist ouderengeneeskunde;
  • de weekenddienst voor aios ouderengeneeskunde wordt vanaf 2017 beperkt tot een maximale duur van 24 uur;
  • de zgn. ketenregeling wordt voor aios buiten werking gesteld, hierdoor wordt het mogelijk om zonder vertraging binnen de SBOH over te stappen van de ene naar de andere opleiding. Wanneer deze overstap zonder onderbreking plaatsvindt, behoudt de aios bovendien zijn/haar salaristrede.

Wil je meer weten? In het onderhandelaarsakkoord vind je de volledige tekst van het akkoord. In de bijlagen vind je verdere informatie: de harmonisatietabel, technische punten en salarisschalen.