Skip to main content

SBOH schrijft brief aan informateur Plasterk.

Een nieuw kabinet betekend mogelijk ook nieuwe plannen en maatregelen om het tekort aan artsen buiten het ziekenhuis terug te drinken. Op 19 januari stuurde de SBOH een brief naar informateur Plasterk met suggesties voor het regeerakkoord met als doel om de instroom van artsen in deze specialismes de komende jaren te vergroten. 

In deze brief worden onderanderen gesproken over de stappen die al gezet zijn, zoals de door de SBOH met minister Kuijpers gelanceerde campagne 'Next level dokter'. Maar er word ook in gegaan om de salarisverschillen tussen intramurale en extra-murale artsen in opleiding tot specialist. En wat er nodig is om de publieke zorgsector zoals we die nu kennen voor de toekomst te kunnen behouden. 

Lees de volledige brief op: https://www.sboh.nl/nieuws/sboh-geeft-informateur-plasterk-suggesties-voor-het-regeerakkoord/