Nieuwe gezamenlijke CAO Ouderengeneeskunde & Huisartsgeneeskunde

Op 9-12-2014 is er na lang onderhandelen door de LAD in samenspraak met VASON eindelijk een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor AIOS ouderengeneeskunde. We zijn tevreden over het bereikte resultaat! Concreet betekent dit voor de huidige AIOS ouderengeneeskunde onder andere een verhoging van het bruto salaris en het aantal verlofdagen. Voor nieuwe AIOS ouderengeneeskunde geldt een gezamenlijke CAO vanaf 1 januari 2015 met de AIOS huisartsgeneeskunde. Inmiddels is er door onze achterban en die van de AIOS huisartsgeneeskunde ingestemd met dit akkoord, waardoor we sinds het verstrijken van ons vorig CAO op 1 januari 2013 eindelijk weer een nieuwe CAO hebben.

 

Hier kunnen jullie het principeakkoord vinden; ga voor meer informatie naar de website van de LAD en de SBOH.